Monday, January 28, 2013

မေလးရွားမွ အျဖစ္အပ်က္တခုပါက် မ လြန္ ခဲ့ ေသာ ငါး ႏွစ္ ခန္ ့ က ေတြ ့ ၾကံဳ ခဲ့ ရ ေသာ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ေလး တစ္ ခု အ ေၾကာင္း ပါ။ ထို အ ခ်ိန္ က က် မ မ ေလး ရွား ႏုိင္ ငံ တြင္ ေန ထိုင္ စဥ္ က် မ မိတ္ ေဆြ       ( လူ မ်ဳိး ကြဲ) မိ သား စု တြင္ ေမြး ခါ စ ခ ေလး ငယ္ ေလး အား သြား ေရာက္ ၾကည့္ ရႈ ့စဥ္ မွ ရ ရွိ ခဲ့ ေသာ အ မွတ္ တ ရ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ျဖစ္ ပါ သည္။က် မ ႏွင့္ မိတ္ ေဆြ အ မ်ဳိး သ မီး တို ့ွ လၻက္ ရည္ ဆိုင္ တြင္ ထိုင္ ေန စဥ္ အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ တစ္ ဦး အား ျမင္ ေတြ ့ လိုက္ စဥ္ ခ ဏ အ တြင္း က် မ စိတ္ ဆ ႏၵ ၌ သိ ခ်င္ စိတ္ အ လြန္ တ ရာ ျပင္း ျပ ေသာ ေၾကာင့္ ေမး ျမန္း မိ ပါ သည္။ အ သား ျဖဴူ ျဖဴ ၊ အ ရပ္ က ၄ ေပ ၁၀ လက္ မ ခန္ ့ႏွင့္ မ်က္ ႏွာ လံုး လံုး ေလး၊ တိုင္း ရင္း သူ မ်က္ ႏွာ ေပါက္ မို ့ ပ္ို မို စ္ိတ္ ၀င္ စား ျခင္း ျဖစ္ မိ တာ ပါ။ ထို အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ သည္ အ သက္ ၂၅ ႏွစ္ ခန္ ့ရွိ ျပီး တ ရုတ္ ႏွင့္ ျမန္ မာ ျပည္ နယ္ စပ္ ဘက္ မွ ရန္ ကုန္ သို ့အ လုပ္ လုပ္ ရန္ သူ မ ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း ထံ လာ ေရာက္ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို အ ခ်ိန္ ၌ သူ မ ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း ျဖစ္ သူ ၏ ေမာင္ မွာ မ ေလး ရွား ႏိုင္ ငံ သို ့ သြား ေရာက္ အ လုပ္ လုပ္ မည္ ဟု သိ ရွိ ျပီး အ ေဖၚ ေကာင္း ေသာ ေၾကာင့္ ၄င္း ႏွင့္ အ တူ တ ကြ ထိုင္း ႏုိင္ ငံ ေအာက္ လမ္း မွ တ ဆင့္ လိုက္ လာ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ဟု သိ ရွိ ခဲ့ ရ ပါ သည္။
ေနာက္ နွစ္ ပတ္ ခန္ ့ၾကာ ေသာ္ က် မ သြား ေရာက္ လည္ ပတ္ ၍ ထပ္ မံ ေမး ျမန္း မိ ျပန္ ပါ ျပီ။ ထို အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ သည္ အ လုပ္ မ ရ ေသး ဘဲ သူ နွင့္ အ တူ လာ ေသာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေမာင္ သာ အ လုပ္ ရ သြား ပါ သည္။ သူ မ ကို တ ေယာက္ ထဲ ထား ခဲ့ ၍ အ လုပ္ သို ့ လိုက္ ပါ သြား ေသာ ေၾကာင့္ စိတ္ ဆိုး ေန ေၾကာင္း သိ ရွိ ခဲ့ ရ သည္။ ဘာ ျဖစ္ လို ့ ပါ လိမ့္ လို ့ သိ ခ်င္ လာ ေသာ ေၾကာင့္ အ နည္း ငယ္ စပ္ စု မိ ျပန္ ၿပီ ေပါ့။ ျမန္ မာ ျပည္ မွ လာ စဥ္ က ထဲ က အ လုပ္ ရ ရွိ ပါ က အ တူ တူ လုပ္ မည္ ျဖစ္ ျပီး တ ေယာက္ စီ ရ ရွိ ပါ က လည္း မ လုပ္ ပါ ရန္ ဂ တိ ထား ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း၊  သူ မ သူ ငယ္ ခ်င္း မွ လည္း သူ့ ့ ေမာင္ ကို အ ေသ အ ခ်ာ မွာ လိုက္ တာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ထို ့ ေၾကာင့္ စိတ္ ဆိုး ျခင္း ဟု သ္ိ ခဲ့ ရ ၿပီး လုပ္ မွ လုပ္ ရက္ ပါ ေလ ျခင္း ဟု စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ မိ ရ သည္။
က် မ မွ အ လုပ္ ရွာ ေပး ရန္ စိတ္ ကူး မိ ေသာ္ လည္း သူ မ ကို ၾကည့္ ရ သည္ မွာ ထို အ ခ်ိန္ ၌ က် မ အား လံုး ၀ ပတ္ သက္ ခ်င္ ပံု မ ရွိ ပါ။ ေနာက္ ၂ ပတ္ ခန္ ့တြင္ ထို အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ နွင့္ ေတြ ့ ဘာ လုပ္ ေန တာ လဲ ဟု ေမး ၾကည့္ ေသာ အ ခါ ၄င္း ေန ေသာ အိမ္ မွ လင္ မ ယား (လူ မ်ဳိး ကဲြ ) မွ အိမ္ အ လုပ္ လုပ္ ေပး ရ မယ္၊ ထို လင္ မ ယား က လၻက္ ရည္ ဆိုင္ ဖြင့္ ထား ေသာ ေၾကာင့္ အိမ္ မွ ပင္ အိမ္ တြင္း မႈ မုန္ ့ မ်ား လုပ္ ေပး ရ မယ္၊ ထို အ တြက္ တ ေန ့လွ်င္ မ ေလး ရွား ရင္း ဂစ္ ၅၀ ရ မယ္ လို ့ သူ အ လုပ္ ရ ျပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေက် နပ္ ျခင္း ၾကည္ နဴး ျခင္း အ ျပည့္ ျဖင့္ က် မ ကို ျပန္ ေျဖ သြား ပါ တယ္။ က် မ ျပံဳး ၾကည့္ ေန ရုံ မွ လဲြ ၍ ဘာ မွ ျပန္ မ ေျပာ ခဲ့ ပါ။ သို ့ ေသာ္ က် မ မိတ္ ေဆြ အ မ်ဳိး သ မီး အား အ ကူ အ ညီ လို အပ္ ပါ က ကူ ညီ ထား ပါ ရန္ တိုး တိုး တိတ္ တိ္တ္ မွာ ၾကား ထား ျပီး ျဖစ္ ပါ သည္။
ေနာက္ ၂ ပတ္ ခန္ ့ၾကာ ေသာ္ က် မ မိတ္ ေဆြ အ မ်ဳိး သ မီး မွ ဖံုး ဆက္ ၍ အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ မွာ က် မ အား ေတြ ့လို ေၾကာင္း ႏွင့္ သူ ့ အိမ္ တြင္ ပါ ေခၚ ထား ျပီ  ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာ ပါ သည္။ အ ေရး ေတာ္ ပံု စ ပါ ျပီ။ က် မ သြား ေတြ ့ ေသာ အ ခ်ိန္ တြင္ ေတာ့ သူ မ က် မ ကို လို လို လား လား ရွိ ေန ပါ ျပီ ။ အ ေၾကာင္း စံု ေမး ျမန္း ၾကည့္ ေသာ အ ခါ သူ မ အား ထို လင္ မ ယား မွ အိမ္ ေဖၚ ကဲ့ သို ့သ ေဘာ ထား ျပီး အ ၀တ္ ေလွ်ာ္၊ မီး ပူ တိုက္၊ ဆိုင္ အ လုပ္ မ်ား က္ို လုပ္ ျပီး သည့္ အ ျပင္ အိမ္ ၌ လည္း လက္ မ လည္ ေအာင္ ခိုင္း ထား ေသး ပါ သည္။ သူ မ သည္း ခံ ျပိီး အ လုပ္ လုပ္ ပါ သည္ တဲ့ တ လ ျပည့္ လုိ ့ လ စာ ေမး ၾကည့္ ေသာ အ ခါ ထ မင္း စ ရိတ္၊ အိမ္ လ ခ မ်ား ကို တြက္ ျပ ၍ သူ မ လ စာ နွင့္ အ ညီ ပုိက္ ဆံ မွာ ကုန္ ေန ေသာ ေၾကာင့္  လ ခ မ ရ ေတာ့ ဘူး ဟု ေျပာပါ္ တယ္ ၊ အဲ ဒါ နဲ ့သူ မ က အ လုပ္ မ လုပ္ ေတာ့ ဘူး ဟု ျပန္ ေျပာ ေတာ့ အ လုပ္ မ လုပ္ လွ်င္ အိမ္ ေပၚ မွ ခု ခ်က္ ျခင္း ဆင္း ဟု နွင္ ခ် လိုက္ တာ ပါ လို ့က် မ က္ို ျပန္ လည္ ေျပာ ျပ ပါ တယ္။ ထို အ ခါ မွ က် မ နွင့္ အ တူ လာ ေရာက္ ေန ထိုင္ ရန္ နွင့္ အ လုပ္ ရွာ ေပး မည္ ၊ အ လုပ္ ရ ပါ က အ လုပ္ ရ ေသာ ေန ရာ တြင္ ေန ၍ အ လုပ္ ကို ႀကိဳး ႀကိဳး စား စား လုပ္ ရန္ ေျပာ ျပီး အိမ္ သို ့ ေခၚ လာ ခဲ့ ပါ သည္။ အ လုပ္ ရွာ ေန စဥ္ ကာ လ ၌ က် မ အိမ္ အ လုပ္ မ်ား က္ို လုပ္ ေပး မည္ ဟု သူ မ က စ တင္ ေျပာ ခဲ့ ပါ သည္။ က် မ လက္ မ ခံ ခဲ့ ပါ။ ေအး ေအး ေဆး ေဆး ေန ရန္ နွင့္ အား ေမြး ထား ရန္ အ လုပ္ ရ ပါ က အား ရွိ ရန္ လို ေၾကာင္း ေျပာ ျပ ထား ပါ သည္။ ကံ ေကာင္း ေထာက္ မ ၍ စက္ ရုံ တ ခု တြင္ လူ လို ေၾကာင္း သ္ိ ရ ပါ သည္။ သူ မ ကို ေခၚ ၍ သြား ေရာက္ ေမး ေသာ အ ခါ ေန ထိုင္ ရန္ အိမ္ နွင့္ အ လုပ္ လုပ္ ရန္ အ တြက္ ပါ အ စဥ္ ေျပ သြား ေသာ ေၾကာင့္ ထို ေန ရာ တြင္ ထား ခဲ့ ပါ သည္။ စက္ ရုံ မွ တ လ တ ခါ လ စာ ရွင္း မွာ ျဖစ္ ျပီး လ ခ ရ ေသာ ေန ့ တြင္ က် မ အား ဖံုး ဆက္ ၍ သူ မ ယူ သံုး ထား ေသာ ပိုက္ ဆံ က္ို ျပန္ ေပး မည္ ဟု လည္း ေျပာ လိုက္ ပါ ေသး သည္။ မည္ သို ့ ပင္ ျဖစ္ ေစ ကာ မူ ျမန္ မာ အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ အား ကူ ညီ ေပး လိုက္ ရ ေသာ က် မ လုပ္ ေဆာင္ နိုင္ မႈ တ ခု အ တြက္ အ လြန္  တ ရာ အား ရ ေက် နပ္ မိ ပါ သည္။
သံုး လ ခန္ ့ၾကာ ေသာ အ ခါ က် မ အား ဖုန္း ဆက္ ၍ ပိုက္ ဆံ လာ ယူ ရန္ ေျပာ ေသာ ေၾကာင့္ သြား ေရာက္ ခဲ့ ပါ သည္။ က် မ သူ မ အိမ္ သို ့ေရာက္ ေသာ အ ခါ သူ မ နွင့္ အ တူ အ သက္ ၃၅ နွစ္ ခန္ ့အ မ်ဳိး သား တ ဦး အ တူ တ ကြ ရွိ ေန ပါ သည္။ သ္ို ့ေသာ္ မ သ္ိ ခ်င္ ဟန္ ေဆာင္ ၍ က် မ ၀င္ သြား ခဲ့ ပါ သည္။ ထို အ ခါ သူ မ က က် မ အား အ ရင္ က သူ မ နွင့္ အ တူ ေန ထိုင္ ေသာ မိန္း ခ ေလး ၃ ေယာက္ မွာ တ ျခား အ လုပ္ သို ့ေျပာင္း ေရြ ့သြား ေသာ ေၾကာင့္ သူ မ တ ဦး တည္း က်န္ ခဲ့ စဥ္ အ ေဖၚအ ျဖစ္ ထို အ မ်ဳိး သား မွ လာ ေရာက္ ကူ ညီ အိပ္ ေပး ျပီး ၄င္း တို ့ နွစ္ ဦး အ တူ တ ကြ ေန ထိုင္ ၾက ေၾကာင္း အ သိ ေပး ေျပာ ဆို ပါ သည္။ က် မ မည္ သို ့မွ မ တတ္ နိုင္ ၊ မ ေျပာ ဆို နိုင္ ခဲ့ ပါ။ ထို ့ေနာက္ သူ မ က က် မ အား ၄င္း အ မ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထို အ မ်ဳိး သား နွင့္ မိတ္ ဆက္ ေပး ျပီး အ မ ေမး ေပး ပါ ၊သူ မ က္ို တ ရား ၀င္ ယူ မ ယူ ေမး ခိုင္း ပါ သည္။ က် မ လည္း ၀ တၱ ရား ရိွ လာ ျပီ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင့္ ေမး ၾကည့္ ရာ ယူ ပါ မည္ ဟု ဂ တိ ေပး ပါ သည္။ သူ မ က မ ဂၤ လာ ဆြမ္း ေက်ြး ခ်င္ လို ့ ပါ၊ ကူ ညီ ေပး ပါ ရန္ ေျပာ ပါ သည္။ က် မ ကို ေပး ရ မည့္ ပုိက္ ဆံ ကိ စၥ ကို လံုး ၀ ေျပာ ဆုိ ျခင္း မ ရွိ ခဲ့ ပါ။ သူ မ တို ့ နွစ္ ေယာက္ အ တူ တူ ေန ေန ေၾကာင္း ကို ေျပာ ဆို ရန္ ႏွင့္ ထို အ မ်ဳိး သား အား သူ ကို တ ရား ၀င္ ယူ ေအာင္ ေျပာ ဆို ခိုင္း ရန္ အ တြက္ သာ ေခၚ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္။ ထို ကိ စၥ က္ို က် မ မွ ဦး ေဆာင္ ျပီး ေနာက္ အ ပတ္ တ န ဂၤ ေႏြ ေန ့တြြင္ ဘုန္း ၾကီး ေက်ာင္း ၌ မ ဂၤ လာ ဆြမ္း ေက်ြး ရန္ စီ စဥ္ ေပး ၿပီး ျပန္ လာ ခဲ့ ပါ သည္။ ပိုက္ ဆံ အ ေၾကာင္း လံုး ၀ မ ေျပာ ပါ။ စ ေန ေန ့ ည ေန က် မ အိမ္ ၌ လာ ေရာက္ အိပ္ ျပီး သူ တို ့မ ဂၤ လာ ကိ စၥ ေစ်း ၀ယ္ ရန္ နွင့္ စီ စဥ္ ရန္ အ တြက္ ျဖစ္ ပါ သည္။ က် မ သာ လွ်င္ ကုန္ က် စ ရိတ္ မွ အ စ အား လံုး စီ စဥ္ ၍ မ ဂၤ လာ ဆြမ္း ေက်ြး ကိ စၥ က္ို  ေအာင္ ျမင္ စြာ ေဆာင္ ရြက္ ေပး နု္ိင္ ခဲ့ ျပီး ည ေန တြင္ သူ မ တို ့အိမ္ သို ့ျပန္ လည္ ပို ့ေပး ခဲ့ ပါ သည္။ က် မ အား အ ရင္ ပိုက္ ဆံ နွင့္ မ ဂၤ လာ ဆြမ္း ေက်ြး စ ရိတ္ တ ျပား မွ မ ေပး သြား ခဲ့ ပါ။ သို ့ေသာ္ ကိ စၥ မ ရိွ ပါ။ အိမ္ ေထာင္ တ ခု စ တင္ ၍ ေအး ခ်မ္း သည္ ပင္ လွ်င္ က် မ အ တြက္ ေဖၚ မ ျပ နုိင္ ေသာ ၾကည္ နူး ၀မ္း သာ စ ရာ တ ခု ပင္ မ ဟုတ္ ပါ လား ရွင္။
ေနာက္ လ အ နည္း ငယ္ ၾကာ ေသာ အ ခါ က် မ အား ဖံုး ေခၚ လာ ျပန္ ပါ ျပီ။ ထုိ အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ ပင္ ျဖစ္ ပါ သည္။ သူ မ အား လာ ေရာက္ ေခၚ ေပး ပါ ရန္ ေျပာ ပါ သည္။ ဘာ ျဖစ္ လို ့ လဲ ဟု ေမး ၾကည့္ ေသာ အ ခါ သူ မ ေယာ က္်ား ျမန္ မာ ျပည္ သို ့ျပန္ သြား ျပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ သူ မ အား ထား သြား ေၾကာင္း ငို ယို ၍ ေျပာ ပါ သည္။ က် မ က အိမ္ သို ့လာ ခဲ့ ရန္ ေျပာ ေသာ အ ခါ သူ မ လာ တတ္ ေၾကာင္း ေျပာ ၍ မည္ သည့္ ေန ရာ တြင္ ေရာက္ ေန လို ့ လဲ ဟု ေမး မိ ျပန္ ပါ သည္။ နယ္ စပ္ တြင္ ျဖစ္ ျပီး မည္ သည့္ ေန ရာ ဟု မ ေျပာ တတ္ ပါ ၊ သူ နွင့္ အ တုူ ရွိ ေန ေသာ အ မ်ဳိး သား တ ေယာက္ မွ ၄င္း ဖံုး သည္ သူ ဖံုး ျဖစ္ ျပီး သူ တို ့ေန ေသာ ေန အိမ္ တြင္ ေယာ က္်ား မ်ား သာ ရွိ ေသာ ေၾကာင့္ သူ မ က္ို တာ ၀န္ မ ယူ နုိင္ ၍ အ မ ညီ မ ကို ျပန္ ေခၚ ပါ ရန္ ေျပာ ပါ သည္။ သူ မ က က် မ အား သူ အ မ ဟု ေျပာ ထား ဟန္ တူ ပါ သည္။ ထို ခ ဏ အ တြင္း ၌ မည္ သို ့ ျပဳ လုပ္ ေပး ရ ပါ့ မ လဲ လို ့  ကို ့က္ိုယ္ ကို ျပန္ ေမး မိ ပါ သည္။ ျပန္ ေခၚ ယံု မွ လဲြ လို ့တ ျခား နည္း လံုး ၀ မ ျမင္ မိ ခဲ့ ပါ။ ထို အ မ်ဳိး သား အား ေက်း ဇူး ျပဳ ၍ လိုင္း ကား ေပၚ တင္ ေပး လိုက္ ပါ ၊ က် မ ကား ဂိတ္ မွ ၾကိဳ ပါ မည္ ဟု ေျပာ ကာ ဖုန္း ခ် လိုက္ ပါ သည္။ ေနာက္ တ ေန ့ည ေန အိမ္ သ္ို ့ေရာက္ လာ ျပန္ ပါ ၿပီ၊ အ ေၾကာင္း စံု ေမး ျမန္း ၾကည့္ လိုက္ ေသာ အ ခါ ျမိဳ ့ထဲ ၌ အ လုပ္ မ ေကာင္း ၍ နယ္ စပ္  တြင္သြား ေရာက္ လုပ္ ကိုင္ ရန္ ေခၚ ေဆာင္ သြား ၿပီး အ လုပ္ မ ရ ေသး ခင္ စပ္ ၾကား သူ႔ အ မ်ဳိး သား က သူ မ ကို ေန ခဲ့ ရန္  သူ ငယ္ ခ်င္း အိမ္ သို ့သြား ၍ ျမန္ မာ ပ စၥည္း ေရာင္း ဖို ့ ကိ စၥ တိုင္ ပင္ ၿပီး ေစ်း ပါ တ ခါ ထဲ ၀ယ္ ခဲ့ မည္ ဟု ေျပာ ပါ သည္။ ပိုက္ ဆံ မ်ား လဲ တ ပါ တည္း ယူ ေ          ဆာင္ သြား ပါ သည္။ သူ မ ကို ေယာ က်ၤား ေလး မ်ား သာ ရွိ ေသာ အိမ္ တြင္ ထား ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္။ ၄င္း နယ္ စပ္ သို ့ေရာက္ ေသာ အ ခါ မွ အိမ္ အ တူ ေန သူ ထံ ဖံုး ဆက္ ၍ သူ ျမန္ မာ ျပည္ သို ့ျပန္ ေတာ့ မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သူ မ အား ေျပာ ခိုင္း ပါ သည္။ သူ ကိုယ္ တိုင္ ေတာင္ မ ေျပာ ပါ တဲ့။ သူ မ အ လိမ္ ခံ လိုက္ ရ ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ကို ေျပာ ျပ ၍ ၀မ္း နည္း ျပီး င္ို ေန ပါ သည္။ က် မ ေမး ၾကည့္ မိ ပါ သည္။ နင္ သူ ့ရဲ ့ျမန္ မာ ျပည္ က လိပ္ စာ မ သိ ဘူး လား လုိ ့ ဆို ေတာ့ မ ေမး မိ ပါ ဘူး တဲ့။ က် မ ေခ်ာ့ ရ ျပန္ ပါ ျပီ ၊ မ ငို ပါ နဲ ့ အ လုပ္ ရွာ ေပး ပါ့ မယ္ အ လုပ္ ရ ပါ က ထို အ လုပ္ တြင္ သာ စဲြ စဲြ ျမဲ ျမဲ လုပ္ ျပီး မည္ သည့္ ေယာ က္်ား က္ို မွ မ ယံု ေတာ့ ရန္ ေျပာ ဆို မိ ခဲ့ ပါ သည္။ ထို သို ့ျဖင့္ က် မ အိမ္ တြင္ ၂ ပတ္ ခန္ ့ေန ျပီး အ လုပ္ တ ခု ထပ္ မံ ရ ရွိ ျပန္ ပါ သည္။ က် မ အ လုပ္ ေရာ အိမ္ ေရာ အ စဥ္ ေျပ ရန္ စီ စဥ္ ေပး ခဲ့ ျပီး ျဖစ္ ၍ အိမ္ အ ျပန္ လမ္း တ ေလွ်ာက္ တြင္ ေရ ျခား ေျမ ျခား ၌ အ လုပ္ လုပ္ ခ်င္ ၾက ေသာ အ မ်ဳိး သ မီး မ်ား ဘ ၀ မ လံု ျခံဳ ေသာ အ ေန အ ထား တ ခု နွင့္ မည္ သ္ို ့ မွ မ တတ္ နု္ိင္ ေသာ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ တ ခု ကို ျမင္ ေတြ ့ ရ ေသာ ေၾကာင့္ အ လြန္ တ ရာ မွ စ္ိတ္ ထိ ခိုက္ ေၾက ကဲြ စြာ ခံ စား ရ ျပီး အ မ်ဳိး သ မီး ေကာင္း မ်ား လည္း သင္ ခန္း စာ ယူ နုိင္ ရန္ ရည္ ရြယ္ ခ်က္ ျဖင့္ ခံ စား တင္ ျပ ျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္။

4 comments:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

ဖတ္ျပီးစိတ္မေကာင္းလုိက္တာ
ဆက္တူရုိးမွား အျဖစ္အပ်က္ေတြေတြ႕ဖူးခဲ႔တယ္

yee lin said...

အခုေတာ့ဘယ္လုိေနမယ္မသိေတာ့ဘူး သနားလုိ ့ပါ သတိရေနလုိ ့ပါ

Anonymous said...

အားလုံးလည္​းသတိနဲ႔အသိ​ေလး​ေတာ့ရွိ​ေစခ်င္​တယ္​။

pyae sone said...

အမစိတ္​၇င္​းကို ​ေလးစားပါတယ္​