Thursday, January 31, 2013

မေလးရွားမွ ရယ္စရာ


က်မ မေလးရွားတြင္ေနထိုင္စဥ္အခ်ိန္ ၌ေတြ ့ၾကံဳရခဲ့ေသာအျဖစ္အပ်က္ကေလးတခုပါ။ က်မသည္ ေလဘာဆပ္ပလိုင္း လုပ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား ၃၀ ခန္ ့ရွိပါသည္။ ၄င္းတို ့၏ အလုပ္ေနရာမ်ားမွာ သုုုံးေနရာကဲြ၍   ျမိဳ ့ျပင္က်ေသာေၾကာင့္     ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္စရာမ်ား လုိအပ္သည္မ်ား နွင့္ သူတုိ ့မွာသည္မ်ားကို ၀ယ္ပို ့ေပးပါသည္။ တေန ့၌ အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ တဦးအားေခၚ၍ေစ်း၀ယ္ရန္ သြားပါသည္။ လမ္းတြင္ဘေလာက္ခ်က္တခုနွင့္ေတြ ့၍ ရဲမွက်မအားအရင္လိုင္စင္သာစစ္္ျပီး သူ ့ကိုစစ္ပါသည္။ က်မကိုေမးေနစဥ္ ရဲကိုၾကည့္ေနျပီး သူ႔ကို ေမးေသာအခါတြင္မွ မ်က္ႏွာလဲႊလိုက္သျဖင့္ လာစစ္ေသာရဲမွာ အလြန္တရာစိတ္ဆိုးသြားပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္က်မမွာ ရဲအားမနဲေတာင္းပန္ျပီး သူ၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုျပ၍ေျဖရွင္းခဲ့ရပါသည္။ ရဲမေျပာပါနွင့္ က်မလည္းအလြန္တရာစိတ္ဆိုးမိပါသည္။ ထိုသို ့ျဖင့္ သူ ့အလုပ္ေနရာသ္ို  ့ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ က်မသူ ့ကို ေမးၾကည့္ပါသည္။ ဘာျဖစ္လို ့ရဲကေမးမွ နင့္မ်က္နွာလႊဲလိုက္ရသလဲ ဆိုေတာ့ သူျပန္ေျဖလိုက္ပံုေၾကာင့္ စိတ္ဆိုးခဲ့သည္မ်ားမွာ ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္္ျဖစ္ျပီး ရယ္ေမာမိပါေတာ့သည္။
သူျပန္ေျဖလိုက္ပံုမွာ” အမကမွာထားတယ္ေလ ရဲျမင္ရင္မၾကည့္ရဘူး “ ဟုဆိုေလသတည္း။


မွတ္ခ်က္။ ။က်မမွာထားသည္မွာ၄င္းတို ့လမ္းသြားေနစဥ္ရဲျမင္လွ်င္သြားမၾကည့္ရန္၊ သူတို ့နွင့္မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမိပါကေခၚ၍ေမးတတ္ရစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

Monday, January 28, 2013

မေလးရွားမွ အျဖစ္အပ်က္တခုပါက် မ လြန္ ခဲ့ ေသာ ငါး ႏွစ္ ခန္ ့ က ေတြ ့ ၾကံဳ ခဲ့ ရ ေသာ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ေလး တစ္ ခု အ ေၾကာင္း ပါ။ ထို အ ခ်ိန္ က က် မ မ ေလး ရွား ႏုိင္ ငံ တြင္ ေန ထိုင္ စဥ္ က် မ မိတ္ ေဆြ       ( လူ မ်ဳိး ကြဲ) မိ သား စု တြင္ ေမြး ခါ စ ခ ေလး ငယ္ ေလး အား သြား ေရာက္ ၾကည့္ ရႈ ့စဥ္ မွ ရ ရွိ ခဲ့ ေသာ အ မွတ္ တ ရ အ ျဖစ္ အ ပ်က္ ျဖစ္ ပါ သည္။က် မ ႏွင့္ မိတ္ ေဆြ အ မ်ဳိး သ မီး တို ့ွ လၻက္ ရည္ ဆိုင္ တြင္ ထိုင္ ေန စဥ္ အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ တစ္ ဦး အား ျမင္ ေတြ ့ လိုက္ စဥ္ ခ ဏ အ တြင္း က် မ စိတ္ ဆ ႏၵ ၌ သိ ခ်င္ စိတ္ အ လြန္ တ ရာ ျပင္း ျပ ေသာ ေၾကာင့္ ေမး ျမန္း မိ ပါ သည္။ အ သား ျဖဴူ ျဖဴ ၊ အ ရပ္ က ၄ ေပ ၁၀ လက္ မ ခန္ ့ႏွင့္ မ်က္ ႏွာ လံုး လံုး ေလး၊ တိုင္း ရင္း သူ မ်က္ ႏွာ ေပါက္ မို ့ ပ္ို မို စ္ိတ္ ၀င္ စား ျခင္း ျဖစ္ မိ တာ ပါ။ ထို အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ သည္ အ သက္ ၂၅ ႏွစ္ ခန္ ့ရွိ ျပီး တ ရုတ္ ႏွင့္ ျမန္ မာ ျပည္ နယ္ စပ္ ဘက္ မွ ရန္ ကုန္ သို ့အ လုပ္ လုပ္ ရန္ သူ မ ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း ထံ လာ ေရာက္ ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို အ ခ်ိန္ ၌ သူ မ ၏ သူ ငယ္ ခ်င္း ျဖစ္ သူ ၏ ေမာင္ မွာ မ ေလး ရွား ႏိုင္ ငံ သို ့ သြား ေရာက္ အ လုပ္ လုပ္ မည္ ဟု သိ ရွိ ျပီး အ ေဖၚ ေကာင္း ေသာ ေၾကာင့္ ၄င္း ႏွင့္ အ တူ တ ကြ ထိုင္း ႏုိင္ ငံ ေအာက္ လမ္း မွ တ ဆင့္ လိုက္ လာ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ဟု သိ ရွိ ခဲ့ ရ ပါ သည္။
ေနာက္ နွစ္ ပတ္ ခန္ ့ၾကာ ေသာ္ က် မ သြား ေရာက္ လည္ ပတ္ ၍ ထပ္ မံ ေမး ျမန္း မိ ျပန္ ပါ ျပီ။ ထို အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ သည္ အ လုပ္ မ ရ ေသး ဘဲ သူ နွင့္ အ တူ လာ ေသာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေမာင္ သာ အ လုပ္ ရ သြား ပါ သည္။ သူ မ ကို တ ေယာက္ ထဲ ထား ခဲ့ ၍ အ လုပ္ သို ့ လိုက္ ပါ သြား ေသာ ေၾကာင့္ စိတ္ ဆိုး ေန ေၾကာင္း သိ ရွိ ခဲ့ ရ သည္။ ဘာ ျဖစ္ လို ့ ပါ လိမ့္ လို ့ သိ ခ်င္ လာ ေသာ ေၾကာင့္ အ နည္း ငယ္ စပ္ စု မိ ျပန္ ၿပီ ေပါ့။ ျမန္ မာ ျပည္ မွ လာ စဥ္ က ထဲ က အ လုပ္ ရ ရွိ ပါ က အ တူ တူ လုပ္ မည္ ျဖစ္ ျပီး တ ေယာက္ စီ ရ ရွိ ပါ က လည္း မ လုပ္ ပါ ရန္ ဂ တိ ထား ခဲ့ ၾက ေၾကာင္း၊  သူ မ သူ ငယ္ ခ်င္း မွ လည္း သူ့ ့ ေမာင္ ကို အ ေသ အ ခ်ာ မွာ လိုက္ တာ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ထို ့ ေၾကာင့္ စိတ္ ဆိုး ျခင္း ဟု သ္ိ ခဲ့ ရ ၿပီး လုပ္ မွ လုပ္ ရက္ ပါ ေလ ျခင္း ဟု စိတ္ မ ေကာင္း ျဖစ္ မိ ရ သည္။
က် မ မွ အ လုပ္ ရွာ ေပး ရန္ စိတ္ ကူး မိ ေသာ္ လည္း သူ မ ကို ၾကည့္ ရ သည္ မွာ ထို အ ခ်ိန္ ၌ က် မ အား လံုး ၀ ပတ္ သက္ ခ်င္ ပံု မ ရွိ ပါ။ ေနာက္ ၂ ပတ္ ခန္ ့တြင္ ထို အ မ်ဳိး သ မီး ငယ္ နွင့္ ေတြ ့ ဘာ လုပ္ ေန တာ လဲ ဟု ေမး ၾကည့္ ေသာ အ ခါ ၄င္း ေန ေသာ အိမ္ မွ လင္ မ ယား (လူ မ်ဳိး ကဲြ ) မွ အိမ္ အ လုပ္ လုပ္ ေပး ရ မယ္၊ ထို လင္ မ ယား က လၻက္ ရည္ ဆိုင္ ဖြင့္ ထား ေသာ ေၾကာင့္ အိမ္ မွ ပင္ အိမ္ တြင္း မႈ မုန္ ့ မ်ား လုပ္ ေပး ရ မယ္၊ ထို အ တြက္ တ ေန ့လွ်င္ မ ေလး ရွား ရင္း ဂစ္ ၅၀ ရ မယ္ လို ့ သူ အ လုပ္ ရ ျပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေက် နပ္ ျခင္း ၾကည္ နဴး ျခင္း အ ျပည့္ ျဖင့္ က် မ ကို ျပန္ ေျဖ သြား ပါ တယ္။ က် မ ျပံဳး ၾကည့္ ေန ရုံ မွ လဲြ ၍ ဘာ မွ ျပန္ မ ေျပာ ခဲ့ ပါ။ သို ့ ေသာ္ က် မ မိတ္ ေဆြ အ မ်ဳိး သ မီး အား အ ကူ အ ညီ လို အပ္ ပါ က ကူ ညီ ထား ပါ ရန္ တိုး တိုး တိတ္ တိ္တ္ မွာ ၾကား ထား ျပီး ျဖစ္ ပါ သည္။

Sunday, January 27, 2013

ငါ့ေနရာမွာနင္သာဆိုရင္


၀ဋ္လည္မည္ဆိုသည္မွာ
သူမ်ားကုိ ...ထိခုိက္နစ္နာေအာင္လုပ္လုိက္ရလုိ
 သင္နုိင္မည္ဟု မထင္ပါနဲ ့...

ထုိေန ့မွစ၍ ...သင္ရႈံးျပီဟု မွတ္လုိက္ပါ ...
ဝဋ္သည္လည္စျမဲ ... ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ထုိ ... ဝဋ္ေၾကြးကုိသင္ကုိယ္တုိင္ ... ဒုကၡလွလွၾကီးနဲ ့
ျပန္လည္ေပးဆပ္ရေပလိမ့္မည္။

Thursday, January 24, 2013

ေခ်ာင္းေတြအရမ္းဆိုးေနတာလား ေဆးေသာက္ေနာ္

မလတ္ဆတ္နုုိင္ေတာ့မွန္းသိတဲ့ဘိုုးသုုိးဘတ္သပ္ အေဟာင္းစက္စက္
ရင္ခုုန္သံၾကီးကိုုပဲ ထပ္ခါတလဲလဲ နမ္းရႈိက္ရင္းလေရာင္ကိုု ဖမ္းေသာက္လိုုက္တယ္..။
ရင္ဘတ္ထဲက ပင္လယ္ျပင္ဟာဆာေလာင္တဲ့အၾကည့္ေတြနဲ ့ လွ်ာတစ္ျခမ္းကိုု ႏွစ္သိမ့္တတ္ေပမဲ့...
သားမမွားဘူး ေမေမ...ဗီဇကမွန္ေနမွေတာ့က်ေနာ္ဆိုုတာ ဘယ္ေရာက္ေရာက္
ငါးပုုတ္ကိုု ေပါင္မုုန္ ့ေထာပတ္သုုတ္ထက္ၾကိဳက္တယ္...။
သား...အမ်ားၾကီးကိုု ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္ ေမေမ...
စာၾကည့္တိုုက္ ျပတိုုက္ ..အေဟာင္းဆိုုင္နဲ ့ျမိဳ ့ၾကီးျပၾကီးေတြကိုု ႏွံ ့လိုု ့...
ဒါေပမဲ့...ေမေမရယ္....
သားရခဲ့တာဟာ အေဝးဆုုံးတစ္ေနရာက ညနဲ ့မတူတဲ့ ညေတြရယ္....
ဓူဝံၾကယ္ေပၚက မခ်စ္တတ္တဲ့ ႏွလုုံးသားတစ္စုုံရယ္...
အသက္နဲ ့ရင္းျပီးဝယ္ခဲ့ရတဲ့ တန္ဖိုုးနည္း အေတြ ့ၾကံုုေတြရယ္....
ျပီးေတာ့....
မိတ္ေဆြတံဆိပ္နဲ ့ရန္သူစိတ္ေပါင္းစပ္ျပီးမၾကာခင္ ျခံစည္းရိုုးေပါင္းမ်ားစြားအခတ္ခံရေတာ့မဲ့
ပိန္ပါးပါးရွည္ေျမာေျမာေလးနဲ ့ေမွာင္ျပျပတေနရာဟာသားရဲ ့စတင္ရာပါလားလိုု ့ျပန္သိလိုုက္ရတဲ့အသိေလးတစ္ခုုရယ္ပါ...။
ဘာျဖစ္ျဖစ္ေမေမရယ္        က်ေနာ့္ရဲ ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆိုုတာက ကမၻာျပိဳေတာင္ သူအိုမွာမဟုတ္ဘူးေလ..
ဟုတ္တယ္ေမေမ.......သားရဲ ့အသက္ဟာ ေလေျပတစ္ခ်က္ ေခ်ာင္းတဟတ္နဲ တင္ လြင့္ထြက္သြားနိုင္ေပမဲ့
ေလတိုက္လို ့ေၾကြက်မဲ့ သရက္သီးေလးေတြကို လိုက္ေကာက္စားခ်င္ေသးတယ္...
ေျခမတစ္ေခ်ာင္းနဲ ့လက္ညိႈးေလးတစ္ေခ်ာင္းသား ေနရာရတဲ့ ဘက္စ္ကားကိုလဲ တိုးစီးခ်င္ေသးတယ္...
ေဘးအိမ္ကေတာင္းလို ့ရတဲ့ ငါးပိရည္အျဖဴထည္ ခပ္ၾကဲၾကဲေလးနဲ ့ျခံတစ္ပတ္လိုက္ခူးလို ့
ရလာမဲ့ အရြက္စံုတို ့စရာေလးေတြကိုလဲ ျမိန္ယွက္ယွက္စားခ်င္ေသးတယ္...
ရြာဦးေက်ာင္းကအလွဴပဲြမွာဖိနပ္ကိုခါးၾကားထိုးျပီးငါးေျခာက္ေထာင္းနဲ ့ျပာဟင္းခ်ိဳကိုလဲ ေသာက္ခ်င္ေသးတယ္ေမေမ...
ဒီလိုပါပဲ ေမေမ...အဲ့ဒိေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ေမ့ေမ့ရင္ခြင္က ထြက္ျပီးႏွစ္ရက္ေျမာက္ကတည္းကစတင္ခဲ့တာပါ...။
တကယ္ေတာ့လဲ သုခုမဆိုတာက ၾသဠာရိကထက္ကို ၾကမ္းလြန္းခဲ့ပါတယ္...
ေနာက္ဆုံးမွာ ငတ္လြန္းမကငတ္လာေတာ့ကိုယ့့္ႏွလုံးသားကို ကိုယ္ျပန္ညွစ္ျပီး..အစာေျပေသာက္ရင္း
ကဗ်ာေတြနဲ ့သာ အလြမ္းေက်ာက္စိုင္ေတြကို အရည္ေဖ်ာ္ေနရတာပါေမေမ..။


နန္းရွင္      
၁၊၂၄၊၁၃။


က်မ နဲ ့သူအတူေနခဲ့စဥ္က အျဖစ္အပ်က္ေလးတခုကို တင္ျပခ်င္လုိ ့ပါ။ သူ ့အတြက္ပါ။ သူနဲ ့က်မစေတြ ့တဲ့ည ကဖုန္းနဲ ့တညလံုးစကားေတြေျပာၾကတာ။ သိပ္သနားဘုိ ့ေကာင္းတဲ့သူ ့အသံ။ စကားမွ သံုးခြန္းေတာင္ မေျပာရေသးဘူး သူ ့ခမ်ာ ေခ်ာင္းဆိုးလိုက္တာ ။ က်မ ေရတြက္မထားေသာ္လည္း ခန္ ့မွန္းၾကည့္ရသည္မွာ စကားသံုးခြန္းလွ်င္ေခ်ာင္း ဆိုးလုိက္သည္မွာ ေလပင္မဆက္ပါ။ ဒီလိုနဲ ့စကားေတြတညလံုး နီးနီး မနက္ နွစ္နာရီထိုးခါနီးအထိေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေန ့က်မနဲ ့သူ အတူတူ အိမ္ေထာင္တခုထူေထာင္ျပီး တရား၀င္လက္ထပ္ျဖစ္ခဲ့ ၾကတယ္။ သူ ့ရဲ ့က်မ္းမာေရးအတြက္ ေဆးလိ္ပ္ေသာက္ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ဘို ့အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကိဳးစားျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ ့ရဲ ့ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ သက္တမ္းက သူ ့ရဲ ့အသက္ ကိုးႏွစ္ထဲက စတင္ ခိုးေသာက္ခဲ့ျခင္းပါတဲ့။ သူ ့ရဲ ့အဆုတ္ကသိပ္မေကာင္းဘူးတဲ့။ ရင္ဘတ္ မွာပင္ ေရႊဆိုင္း ေရႊျပား၀ယ္ျပီး ေရႊသြင္းေပးခဲ့ပါေသးသည္။ သက္သာလုိသက္သာေၾကာင္း နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးသံုး၍ ၾကိဳးစားေပးခဲ့ျခင္းပါ။ က်မဘယ္လုိမွ လုပ္ေပးလုိ ့မရခဲ့တဲ့အတြက္ က်မကိုယ္တုိင္ ေဆးလိပ္ကို အေပါစားမ်ားေသာက္လွ်င္ ေခ်ာင္းပိုဆိုးမွာစိုးလုိ ့ ထို္င္းနိုင္ငံထုတ္စီးကရက္ကို အေတာင့္လုိက္ပင္၀ယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Saturday, January 19, 2013

နန္းရွင္နွင့္ စတင္ ေတြ ့ဆံုျခင္း (အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ျခင္း) အေၾကာင္းရင္း

က်မေျဖရွင္းျပပါရေစေနာ္ က်မရဲ ့ဘ၀အစကေန မိဘေကၽြးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကိုထားခဲ့လုိက္မယ္ေနာ္ က်မပထမနွစ္(သခၤ်ာ)စာေမးပဲြေျဖခါနီးမွာ ဆယ္ရက္ေက်ာင္းပိတ္ေပးတာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ျပီး ခ်စ္သူနဲ ့ေလွ်ာက္လည္ရင္းနဲ ့အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ပါတယ္ ျပီးေတာ့ သားတေယာက္ သမီးတေယာက္ရခဲ့ပါတယ္ နိုင္ငံျခားဆိုတဲ့ေရာဂါစရလာတာနဲ ့ အျပင္ထြက္ဘုိ ့ၾကိဳးစားမိတယ္ ပထမ ေဟာင္ေကာင္ကိုသြားပါတယ္ အဆင္မေျပပါဘူး ဒုတိယ စကၤာပူကိုသြားျဖစ္တယ္ ျပန္လာခဲ့ရတယ္ တတိယ မေလးရွားမွာ က်ားကုတ္က်ားခဲနဲ ့ၾကိဳးစားလုိက္တာ အဆင္ေျပသြားတယ္ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီေရာဂါေၾကာင့္ ခင္ပြန္းနဲ ့ေသကဲြကဲြခဲ့ရတယ္ က်မ ထိုင္းကိုေရာက္လာတယ္ မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွာနန္းရွင္နဲ ့ဆံုခဲ့တယ္ နန္းရွင္က က်မရဲ ့ကိစၥတခုေၾကာင့္ က်မဆီကို ဖုန္းဆက္လာတယ္ သူနဲ ့ေတြ ့ဘုိ ့ကားဂိတ္ကိုခ်ိန္းတယ္ သူဘယ္သူမွန္းမသိေသးတဲ့အတြက္ က်မကားဂိတ္ကဆင္းဆင္းျခင္း ရံုးခန္းတခုကိုသြားခဲ့တယ္ သူဖုန္းဆက္ေတာ့ က်မရံုးခန္းမွာရွိေနတဲ ့အေၾကာင္းေျပာလိုက္တယ္ သူလာခဲ့ပါမယ္တဲ ့ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူေရာက္လာတယ္ ၀င္၀င္ျခင္းမွာ က်မကိုျပံဳးျပတယ္ အဲ့ဒီအျပံဳးက က်မအတြက္ တသက္စာျဖစ္သြားခဲ့တာက်မေတာင္မသိလုိက္ဘူး သူနဲ ့က်မတေန ့လံုး အဲ့ဒီရံုးခန္းမွာေတြ ့ခဲ့တယ္ သူလဲသူလုပ္စရာရွိတာလုပ္ျပီး ညေနက်ေတာ့ က်မေနတဲ့ေနရာ(ရံုးခန္းကေနဘုိ ့ေပးထားတဲ့ေနရာ)ကိုလုိက္ပို ့တယ္ ျပီးေတာ့ ညတညလံုးဖုန္းဆက္တယ္ က်မေနတဲ့ေနရာနဲ ့မဲေဆာက္က တနာရီခဲြေလာက္ကားစီးရေသးတယ္ ကားကလဲအခ်ိန္နဲ ့မွရွိတာမို ့က်မမျပန္ျဖစ္ခဲ့တာ က်မကမနက္ျပန္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာေတာ့ ေသူကမျပန္ဘုိ ့နဲ ့ က်မက္ိစၥကိုသူတာ၀န္ယူေၾကာင္း ေျပာလို ့ယံုၾကည္ေသာစိတ္ျဖင့္ နွစ္ဦးသေဘာတူ အေပးအယူလုပ္ျပီး မနက္ ေတြ ့ဘုိ ့ခ်ိန္းလုိက္ၾကတယ္ မနက္မိုးလင္းေတာ့ ကိုးနာရီေလာက္မွာ သူေရာက္လာတယ္ က်မကို ရံုးကလူကကားဂိတ္ကိုလုိက္ပို ့တယ္ (ရံုးကေတာ့ျပန္သြားျပီလုိ ့ထင္ေအာင္ပါ) သူက လုိက္လာ ျပီးေတာ့ ေစ်းဘက္ကိုေခၚသြားတယ္ က်မနဲ ့အတူတူေစ်းထဲမွာ (က်မမွာဘာမွမပါလာလုိ ့အ၀တ္အစားကအစ)လိုအပ္တာေတြ၀ယ္ၾကတယ္ အိမ္ခန္းငွားေပးဘုိ ့လုိက္စံုစမ္းတယ္ အိမ္ခန္းရေတာ့ က်မကိုအိမ္ခန္းမွာထားခဲ့ျပီး သူေနတဲ့ေနရာကို ျပန္သြားတယ္ သူကဘုန္းၾကီးတပါးနဲ ့အတူေနတာ ဘုန္းၾကီးကို သြားျပန္ေလွ်ာက္ရအံုးမယ္တဲ့ ညေန ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ သူျပန္ေရာက္လာတယ္ က်မလဲသူ ့ကိုေက်းဇူးတင္တဲ့အတြက္ ညေနစာေကၽြးဘို ့အျပင္ထြက္ စားစရာေတြ ၀ယ္ျပီး အခန္းကို ျပန္ခဲ့ၾကတယ္ သူကလဲ သူ ့အေၾကာင္းကုိ စုိစြတ္ေသာမ်က္၀န္းမ်ားႏွင့္ငယ္ရြယ္စဥ္ကဆင္းရဲေသာအေၾကာင္း ကိုရင္၀တ္ရျခင္းအေၾကာင္း စာသင္ရာတြင္ပင္ ပိုက္ဆံမရွိေသာေၾကာင့္ ဘယ္လုိဒုကၡမ်ားကိုၾကံဳခဲ့ရေၾကာင္း ယခုအခ်ိန္တြင္လည္းအလုပ္အကိုင္ကို သူမ်ားနည္းတူၾကမ္းတမ္းစြာ မလုပ္ကိုင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ အလြန္တရာအခက္အခဲေတြ ့ေနေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပေသာအခါ က်မတခါမွမၾကံဳခဲ့ဘူးေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အလြန္တရာမွသနားမိသြားခဲ့ပါသည္။ က်မဘ၀က်ရံႈးျခင္းအစျဖစ္ခဲ့ျခင္းပါ။ က်မကလဲက်မျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အတိတ္ကအေၾကာင္းေတြေျပာရင္းနဲ ့ အခ်ိန္ေတြက တေျဖးေျဖးကုန္မွန္းမသိကုန္သြားတယ္ က်မကသူျပန္မယ္ထင္တာ ဒါေပမဲ့ ျပန္မဲ့အရိပ္ေတာင္မျမင္ဘူး ( ေနာက္မွ က်မသိတာက သူကစငွားထဲက က်ေနာ္တို ့လင္မယားေနမွာလုိ ့ေျပာငွားတာတဲ့ က်မတေယာက္ထဲဆိုမေကာင္းမွာစိုးလုိ ့တဲ့ သူ ့ဆင္ေျခေပါ့ေနာ္ )  အဲ့ဒီညမွာဘဲ သူနဲ ့က်မအတူတူေနျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္ သူ ့အေမနဲ ့သူ ့အကုိကို တားဘုိ ့အေၾကာင္းေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္ သူ ့အကိုက သူ ့သေဘာအတုိင္းပါဘဲတဲ့ သူ ့အေမကိုလဲေတာင္းပန္တဲ့စကားဆိုေတာ့ သူ ့သားအတြက္စိတ္ေတာင္ခ်ပါေသးတယ္တဲ့  အဲ့ဒီေန ့ကစျပီး က်မတုိ ့နွစ္ေယာက္ ရဲ ့ေပ်ာ္စရာအိမ္ေထာင္ေလးတခုကို    တရား၀င္လက္ထပ္ျပီး တည္ေထာင္ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္  ေလးလေလာက္အတူတူ ေနခဲ့ျပီးေတာ့သူ (သူကနိုင္ငံေရးလုပ္လုိ ့  ေျပးလာရတဲ့ ဘုန္းၾကီးလူထြက္ပါတဲ့  မဲေဆာက္ေရာက္မွ ဘုန္းၾကီးကေနထြက္လုိက္တာတဲ့ က်မနဲ ့ေတြ ့ေတာ့ ေရာက္တာ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးရွိေနပါျပီ )အေမရိက ကို ဒုကၡသည္အျဖစ္နဲ ့ထြက္သြားတယ္ က်မက ထိုင္းနို္င္ငံမဲေဆာက္ကေန နွစ္နာရီ ေလာက္ထပ္သြားရေသးတဲ ့  အုန္းျပန္ ့ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာ   က်မ  ကိုေနာင္ဘ၀ထိေအာင္ရည္ရြယ္တယ္လုိ ့ဆိုတဲ့ ခ်စ္ခင္ပြန္းေနာက္ကိုလုိက္ပါဘုိ႔  သစၥာတရားကိုလက္ကိုင္ထားရင္း ခင္ပြန္းသည္ကေပးေသာ (တဖက္သတ္ကြာရွင္းျခင္းလို ့ဆိုုတဲ့ လစ္လွ်ဴ ရႈျခင္း သူေနထုိင္ေသာေနရာတြင္ က်မေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားျပီ ဟုေျပာဆိုျခင္း ONLINE မွသူ၏သူငယ္ခ်င္းမိန္းခေလးမ်ားအား က်မ မေကာင္းေၾကာင္း နွင့္ သူ ့ကုိ လုိက္ေနွာက္ရွက္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္းတို ့ကို သနားလာေအာင္ေျပာဆိုတတ္ျခင္း တခ်ဳိ ့အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို မသိဘဲ သူေျပာသမွ်နွင့္ပင္  ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္ေပးတတ္ျခင္း) ေ၀ဒနာေတြကို ရင္င့္ေအာင္ခံစားေနရျပီး ရိုးသားစြာ ရပ္တည္ေနထို္င္လွ်က္ရွိပါတယ္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္   ေက်းဇူးျပဳ၍ မိန္းခေလးခ်င္းခ်င္းသူ ့ေနရာမွာ   ငါဆိုရင္တဲ့ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ေလးထားျပီးေတာ့ သူေျပာသမွ်ေတြ နဲ ့အိမ္ေထာင္တခုကိုမဖ်က္ဆီးၾကပါနဲ ့ က်မနဲ ့သူဟာ တရား၀င္လက္ထပ္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္  လုိ ့ေျဖရွင္းျပလုိက္တာပါရွင္။

Friday, January 18, 2013

ရင္တြင္းျဖစ္

လို ခ်င္ တာ ေတြ မ ျဖစ္ တိုင္း
အ ေမွာင္ နယ္ ပယ္ ဟာ
အ မိုက္ အ တြက္ စြမ္း ေဆာင္ သ တဲ့ လား
မ ဟုတ္ ဘူး……လံုး ၀ မ ဟုတ္ ဘူး
ငါ…..                                                                             
ဘယ္ ေလာက္ ဘဲ ေမွာင္ ေမွာင္
အ လင္း တန္ ေဆာင္ တစ္ ခု
ယၡဳ …အ ျမဲ တမ္း ရွိ ေန
ေနာင္ လဲ…..
အ ျမဲ တမ္း……..ႏုိင္ ဘို ့တမ္း တ
လြမ္း ရ မဲ့ ရက္ ေတြ
ေျပ ပါ ရ ေစ
ေျပ ပါ ရ ေစ
အ လင္္း သ ခင္
ဧ က ရာဇ္ ဘု ရင္
ခ်စ္ ပိုင္ ရွင္ …………………ေရ   )


နန္းရွင္
က်မအတြက္လို႔ေရးထားခဲ့တဲ့ကဗ်ာေတြကိုက်မသိမ္းထားခဲ့တာျမတ္ျမတ္နုိ္းနုိးပါ က်မတို ့အတူတူေနခဲ့စဥ္က အျမဲတမ္းေျပာဖူးခဲ့ပါတယ္  က်မကို ျပစ္သြားမွာပါလုိ ့  ဒါေပမဲ့ဂတိေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးျပီး ေနာင္ဘ၀ထိေအာင္
ရည္ရြယ္တယ္ ေျပာခဲ့လုိ ့နွစ္ဦးသေဘာတူ အေၾကာင္းအရာေတြ (ေနာက္ေၾကာင္း)အားလံုးသိျပီးမွ ဆက္ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့အိမ္ေထာင္ပါ လိမ္လည္ျပီးေျပာဆိုခဲ႔တာလဲမရွိပါဘူး အခုမွက်မကိုအျပစ္ေတြအျမဲတမ္း တင္ေနတာလား က်မအတြက္ အရံႈးေတြတဲ့လား အမုန္းေတြနဲ ့ၾကံဳး၀ါးေနတာတဲ့လား က်မကို္ယ္က်မေတာင္ မသိလုိ္က္ဘူး အိမ္ေထာင္ရွိမိန္းမတေယာက္ေစာင့္ထိမ္းရမဲ့သစၥာတရား က်မအမ်ဳိးသားကိုခ်စ္တဲ့စိတ္တခုထဲနဲ ့အတူ က်မရပ္တည္ေနတာပါ က်မႏွလံုုးမလွဘဲနဲ ့မျပံဳးျပခဲ့ဘူးပါဘူး က်မသက္ေသထူစရာ ကိုနန္းရွင္ရဲ ့အေမနဲ ့သူ ့အကိုေတြရွိပါတယ္ က်မဘယ္ေတာ့မွမေဖါက္ျပန္ခဲ့ဘူး ဘယ္သူ ့ကိုမွလဲ ေဖါက္ျပန္တဲ့စကားမ်ဳိးမေျပာခဲ့မိဘူး က်မအမ်ဳိးသားကိုနန္းရွင္က က်မကို အသက္ၾကိီးလုိ ့အျပစ္ရွာေနတာလား က်မကိုစယူေတာ့ ငယ္ငယ္ေလး အခုနတ္ေရကန္ထဲက်ျပီး ၾကီးသြားတာလား  အိမ္ေထာင္ရွိတဲ ့မိန္းမတေယာက္အျဖစ္ဘဲရပ္တည္သြားမွာပါ  ဘ၀ဆိုတာ ရုပ္ရွင္ရုိက္သလုိ ကိုယ္စခ်င္တဲ့အခန္းကစလုိ႔ လိုခ်င္တဲ့ေနရာေရာက္ဘုိ ့ရစ္ပစ္လို ့မွမရတာ က်မရဲ႔ ့၀ဋ္ေၾကြးပါလို ့ျဖစ္တာလို ့ခံယူထားပါတယ္ က်မေမတၱာမွန္ေလစူးရွေလျဖစ္မွာပါ က်မခံနိုင္ရည္ရွိသလုိက်မလိုခံရတဲ့အခါမွာခံနုိ္င္ရည္မရွိမွာကိုစုိးရိမ္ေနမိပါတယ္ ဘာျဖစ္လုိ ့လဲဆိုေတာ့ အခုေခတ္ၾကီးက        ၀ဋ္လည္ျမန္လုိ ့ပါ  က်မဘက္ကေမတၱာမွန္နဲ ့  ေနခ်င္သလိုေနဘုိ ့ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့
သူတေယာက္ကို  က်မ တတ္နိုင္သမွ် လုိက္ေလွ်ာေပးမွာပါ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူ ့ကို က်မရဲ ့ခ်စ္လွစြာေသာတရား၀င္လက္ထပ္ထားေသာခင္ပြန္းအျဖစ္နဲ ့  အသက္ရႈမရပ္မျခင္း ဆက္လက္ေပါင္းသင္းသြားမွာမို  ့လို ့ပါ ေက်းဇူးျပဳ၍ က်မတုိ ့အိမ္ေထာင္ကို မဖ်က္စီးၾကပါနဲ ့ လို ့ေတာင္းပန္ပါတယ္ေနာ္

Thursday, January 17, 2013

"ရင္မွာေတာင္းေသာဆု"


ရွိသမွ်ဝဋ္ေတြ
ေက်ပါေစလို႔
အစိေႏၱယ်... အစိေႏၱယ် အစနဲ႔
ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေျခေတာ္ကိုခၿပီး
ဆုေတာင္းရၿပီသခင္။

ျပဳသမွ်ေကာင္းမႈ
အစုစုကိုရည္ၿပီး
ခုဘဝကစလို႔
ေနာင္ဘဝတို႔ ရွိခဲ႔လွ်င္
သစ္ပင္ျဖစ္ရင္ေတာင္မွ
အျမစ္ေတြ မျပတ္ပါေစသားသခင္။

မဆိတ္သုဥ္းတဲ႔ေမတၱာ
သစၥာရဲ႕အရိပ္နဲ႔
အထိတ္တလန္႔ အမုန္းမ်ား
ဖုံးမသြားပဲ ခ်စ္ပါရေစသားသခင္။

မခ်စ္တဲ႔သူနဲ႔နီး
ခ်စ္တဲ႔သူနဲ႔ အေဝးႀကီးမျဖစ္ပါရေစသား။

ခ်စ္သူခ်စ္လွ်က္နဲ႔
ျပစ္မယူမုန္းမစြက္ပဲ
တစ္ရက္ပဲျဖစ္ျဖစ္
တစ္သက္ပဲေနေန
တစ္ေျမစီမေဝးပဲ
အၿမဲအတူေနဘဝနဲ႔
သခင္ေရ....ျဖစ္ပါရေစသား...။ ။

မင္းၾကည္ညိဳ

အခ်စ္ဆိုတာ (က်မ နဲ ့နန္းရွင္ ၏ ခံယူခ်က္)

ခ်စ္သူေလွ်ာက္မယ္႔ ဘ၀ခရီး လွပေစဖို႔ ဖိနပ္ေလးတစ္ရံၿဖစ္ခြင္႔ရမယ္ဆိုလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ေခါင္းၿငိမ္႔လိုက္ႀကတာလည္း အခ်စ္လို႔အမည္တြင္တာပါပဲ 
အခ်စ္ဆိုတာ ..တခါတရံ မာန္မာနေတြကင္းၿပီးပကထိ ၿဖဴစင္ေနတတ္ပါတယ္
အျပစ္လုိ ့အျမဲတမ္းျမင္ေနတဲ ့လူတေယာက္အဖုိ ့အျမင္ၾကည္လင္ဘို ့လည္းလုိပါတယ္
သက္ဆိုးရွည္ျခင္းအစာမေၾကျခင္းသည္ကာယကံရွင္ေပၚတြင္သာမူတည္ပါသည္။ အျပစ္ျမင္လွ်င္အခ်စ္မ၀င္ပါ။ အခ်စ္၀င္လွ်င္အျပစ္မ၀င္ပါ။

Sunday, January 13, 2013

နန္းရွင္ရဲ ့ခ်စ္ျခင္း ဂုဏ္ယူျခင္း ယဥ္ေက်းျခင္းနဲ ့ရံႈးနိမ့္ျခင္း


ျပန္သြားမွာစိုးလုိ ့လား မျပန္ပါဘူးေယာကၤ်ားရယ္ အေမာတေကာေျပာစရာမွမလုိတာ ေအးေအးေဆးေဆးေျပာလုိ ့ရပါတယ္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေက်းဇူးတင္ေနမွာပါနန္းရွင္ရဲ ့အေမရယ္ အကိုေတြရယ္ကိုသက္ေသထူျပလို ့ရပါတယ္ နွလံုးလွခဲ့သလားမလွခဲ့ဘူးလားလုိ ့
အရံႈးနဲ ့အမုန္း ဆုိတာကိုယ္ကုိယ္တုိင္္ေတာင္မသိလုိက္ဘူး က်မကသစၥာရွိေနခဲ့လုိ ့ေလ
နႈတ္တစ္ရာစာတစ္လံုးတဲ့ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားေတာင္ ၀ဋ္ေၾကြးရွိခဲ့လို ့ေျခမေတာ္ကေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ထြက္ခဲ့ပါေသးတယ္ တဲ့ တရားေဟာထဲမွာပါတာေလ

Friday, January 11, 2013

အၾကင္နာစိမ္း

 

တကယ္လုိ႔..
နင့္အေပၚ ငါ့ထက္ပုုိခ်စ္တဲ့သူ ေတြ႔သြားၿပီလုိ႔ နင္ယူဆမိတဲ့အခါ
နင့္ ႏွလုံးသားက ေနာင္တေတြနဲ႔ ငုိေၾကြးေနလိမ့္မယ္
"နင့္သူ႔ကို အေစာၾကီးကတည္းက မေတြ႔မိလုိ႔ " ဆုိၿပီးေပါ့

တကယ္လုိ႔
ငါ့အေပၚ နင့္ထက္ခ်စ္နုိင္တဲ့သူ ေတြ႔တဲ့ တေန႔
ငါႏွလုံးသားက ဂုဏ္ယူစြာနဲ႔ ၿပံဳးေနမိလိမ့္မယ္
"ငါနင့္အေပၚ သိပ္ခ်စ္လြန္းတာပဲ " ဆုိၿပီးေပါ့..

ဟုတ္တယ္.. ခ်စ္သူေရ
နင့္ကုိမခ်စ္ မိခင္ကတည္းက
ငါ့အေပၚ နင့္ထက္ခ်စ္တဲ့ သူေတြ အမ်ားၾကီးရွိမွာပါ
ဒါေပမယ့္ ..
သူတုိ႔က နင္မွ မဟုတ္တာေလ..

တကယ္ခ်စ္မိေတာ့လဲ သိသိၾကီးနဲ႔ မုိက္ေနမိတာ
ငါပါပဲဟာ..

(လြမ္းေ၀)

 

စြန့္လႊတ္ျခင္းက ျမင့္ျမတ္ပါတယ္...ဟုုတ္လား.....ဒါဆိုုရင္...

တစ္သက္စာက်ေပ်ာက္သြာတဲ့ငါ့ညေတြထဲမွာ


အၾကင္နာတရားေတြေတာ့ ရွိေနဦးမွာေသခ်ာတယ္။
မ်က္စိတစ္ခ်က္အၾကည့္မွားျပီး
နွလုုံးသားေလးျပဴၾကည့္ယုုံရွိေသး
နင္ပိုုင္ဆိုုင္သြားတာက မ်ားလြန္းတယ္....။
ျပန္ေတာင္းလိုု ့ရတဲ့အရာေတြလား....
ငါ့ႏွလုုံးသားခ်ိတ္ပိတ္ခံလိုုက္ရတာကိုု ေတြးမိတိုုင္း....
ငရဲမီးေတြကပဲ ငါ့အလြမ္းကိုု ျငိမ္းခ်မ္းေစနိုုင္တယ္..။
ျပီးျပီးေရာလုုပ္ခဲ့လိုု ့ေပါေပါၾကီးရလိုုက္တာဆိုုေတာ့လဲ
မွတ္ေက်ာက္အတင္မခံလိုုက္ရတဲ့ ရူးသြပ္မႈကိုု နင္အားနာေနမွာ မဟုုတ္ပါဘူးေလ...။
ေသြးညစ္ညစ္နင့္အခ်စ္ေတြကိုု ေဖာက္မထုုတ္ျပစ္ရက္ေပမဲ့
နင္ေသြးသစ္ေလာင္းဖိုု ့အတြက္....
တစ္သက္စာက်ေပ်ာက္သြားတဲ့ ငါ့ညေတြထဲမွာ
အၾကင္နာတရားေတြေတာ့ ရွိေနဦးမွာေသခ်ာတယ္။
နန္းရွင္ 

ျပန္စဥ္းစားပါ

မ်က္စိစံုမွိတ္ျပီး ယံုၾကည္ဖုိ႕အထိငါ့အသိတရားက ကန္းမသြားေသးဘူး
တရားလက္လြတ္ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႕ကိုငါ့ ကိုယ္က်င့္တရားက လက္မခံႏိုင္ဘူး
ျပႆနာေတြ ျဖစ္လာဖုိ႕အထိငါ့အဆင္ျခင္ဥာဏ္က မညံ႕ဖ်င္းေသးဘူး
တကယ္ေတာ့ဟာ......ကိုယ့္ကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားရတာ
ဖြင့္ခ်ေပါက္ကြဲလိုက္တာထက္ ခက္ခဲနာက်င္မွန္းငါသိေနတာေပါ့
ငါတန္ဖုိးထားဆံုးေသာ ငါ့ရဲ႕ရပ္တည္မႈငါ့ရဲ႕ မာန ငါ့ရဲ႕အတၱ
အျဖဴေရာင္ေတြကို စြန္းထင္းမခံႏုိင္တာငါမွားသြားလား???
ငါတည္ေဆာက္ထားတဲ႕ ငါ့ဘဝလမ္းမွာငါလဲပဲ ငါခ်စ္တဲ႕ ငါ့ကိုခ်စ္တဲ႕ ခ်စ္သူနဲ႕
ခုိင္ျမဲလက္တြဲ ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္တာေပါ့
အဲဒီလိုျဖစ္ဖုိ႕ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားျပီး
ငါဟာ စကားလံုးတုိင္းကို မသာယာ မယံုၾကည္တတ္ဖုိ႕လိုတယ္

♥ သမုဒၵရာ ♥


မင္းအေမရိကမေရာက္ခင္မဲေဆာက္မွာေနတုန္းကမင္းအနားမွာဘယ္သူေတြရွိခဲ့ဘူးလဲ အေမရိကေရာက္ေတာ့ေတာင္မင္းမွာအလုပ္အကိုင္မရွိခင္ကဘယ္သူေတြအေရးတယူဆက္ဆံခဲ့ဘူးလဲ ဘယ္သူကအိမ္မွာလာေနပါလုိ ့အေရးတယူေခၚခဲ့ဘူးလဲ သြားလည္ရင္ေတာင္သူ ့အိမ္ေနနိုးနိုးနဲ ့ေမာင္းမထုတ္ရံုတမယ္ျဖစ္ခဲ့ဘူးတယ္မွတ္လား
အလုပ္အကိုင္ရွိ၀င္ေငြပံုမွန္ရွိလာမွဆက္ဆံလာတဲ့သူေတြကိုမင္းအေရးတယူျဖစ္ေနတာလား မင္းအေမရိကေရာက္မွ သူငယ္ခ်င္းပါလုိ ့အြန္လိုင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ
အရမ္းကိုခင္တဲ့ေတြျဖစ္ေနတာလား အစစအရာရာတုိင္ပင္တယ္တဲ့လား
 ေမးၾကည့္တာပါ မင္းဘာမွမရွိခင္ကမင္းအနားမွာဘယ္သူရွိခဲ့ဘူးလဲလုိ ့

ဘယ္သူ ့ကိုရည္ရြယ္ေျပာခဲ့တာကိုလဲ ကာယကံရွင္ကိုယ္တုိင္က၀န္္ခံသြားပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ေျခာက္တန္းေတာင္မေအာင္တဲ့သူကို   မ်ဳိးရိုးကိုလဲၾကည့္ပါေသးတယ္တဲ့
သူ ့အတြက္ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိမွတဲ့ စိတ္မေကာင္းပါဘူးေယာကၤ်ားရယ္ ေတာင္းပန္လုိက္ပါတယ္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်မတို ့အိမ္ေထာင္ေရးကိုေတာ့မျဖိဳခဲြပါနဲ ့လုိ ့
နွလုုံးမလွပဲ ျပဳံးျပခဲ့ျပီး
ရႈံးသြားေတာ့မွ အမုုန္းတရာနဲ ့ မၾကံဳးဝါးပါနဲ ့
ငါက..။
အျပင္စ္ကင္းတဲ့ ခ်စ္ျခင္းကိုုသာလက္ကိုုင္ထားခဲ့လိုု ့
စစ္ခင္းခဲ့ရင္ေတာင္ လစ္ဟင္းမႈေတြမရွိခဲ့တာကိုုပဲ ဂုုဏ္ယူေနလိုုက္မယ္။

ေကာင္မေလး ......ငါ့ႏွလုုံးသားက ကစားကြင္းမဟုုတ္ဘူး....တျခားေနရာမွာ သြားကစားပါ။ 
တခါတခါ
သူ ့စာဖတ္ရင္း
ရင္တြင္းသဲေတြ
ကဲြမြေၾကြသုုိ ့....

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သူမ်ားရယ္မွာ ေၾကာက္တာနဲ ့ပဲ တည္တည္တံံ့တံ့ကိုုယ့္ဘဝအတြက္ လုုပ္ရမွာေတြကိုု မလုုပ္ရဲ ၾကေတာ့ဘူး။
က်ေနာ့ကားေလးက ပ်က္ျပီ။သုုံးမရေတာ့ ေဒၚလာသုုံးရာနဲ ့ဝယ္မဝယ္ေတာင္ ရင္တမမနဲ ့ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတဲ့ အေျခေန။သူမဝယ္ရင္ ငါးရာေလာက္ကုုန္က်ခံျပီး ကားသခ်ၤဳိင္းပိုု ့ရေတာ့မယ္။အသစ္လဲ ျပန္မဝယ္နိုုင္ေသး။သိုု ့ေသာ္သြားစရာမ်ားက အျမဲရွိေနဦးမယ္။အဲံဒိအတြက္ စက္ဘီးတစ္စီး ဝယ္လိုုက္တယ္။မိတ္ေဆြအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာက်တယ္ ေဆာင္းတြင္းၾကီး စက္ဘီးဝယ္စီးတာ မင္းအရူးလားတဲ့။က်ေနာ္ကေတာ့ သူဘာသာ ဘာရာသီျဖစ္ျဖစ္...ကိုုယ္လိုုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ လိုုအပ္တာကိုုဝယ္ျပီး လုုပ္သင့္လုုပ္ထိုုက္တာကိုု ျဖစ္ေအာင္လုုပ္ရမယ္လိုု ့စိတ္ကူးထားတာ။ရွင္းျပရလဲ အခတ္။ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ စက္ဘီးစီး အျဖဴေကာင္ စက္ဘီးစီးလူတစ္သုုိက္က လမ္းေရွ ့ျဖတ္သြားတာနဲ့ၾကံဳလိုုက္ရတယ္..။က်ေနာ္သူတိုု ့အားလုုးံကိုု တစ္ခြန္းပဲ ေျပာစရာရွိေတာ့...။ဟိုု မွာ..ၾကည့္....လိုု ့။
ေလွနံဓါးထစ္ အျမင္မ်ား...ေပ်ာက္ကင္းၾကပါေစ။


 


ဘ၀တေကြ ့ခဏေတြ ့ကာ သူငါခ်စ္လွ်က္ သူေတြ ့ကိုယ္ေတြ   ့ေတြ ့ပါေသာ္လည္း
သူခ်စ္ကိုယ္ခ်စ္ ခ်စ္ပါေသာ္လည္း ခ်စ္လွ်က္ခဲြခြါ  ေ၀းေရာက္ေသာခါ
လက္ထပ္တရား၀င္အသက္ၾကီးေသာခ်စ္ဇနီးအားေၾကာင္းမ်ဳိးရွာ၍ျပစ္တင္အားလွ်က္
မိမိျပစ္ကင္းေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ေရွာင္ေသြဖယ္ခြါအသစ္ရွာသည္အသင္လူသားဘယ္လုိလူစားနည္း။

facebook ေပၚမွျဖစ္ရပ္မ်ား

    •  
     ငါသည္ဘာသာတရားကို ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးလိုပါ၏။ သို ့ေသာ္မည္သူသည္ ငါ၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္သင့္သည္ကိုကားငါကိုယ္တိုင္ မသိ။
     တကယ္ေတာ့လည္း တကယ္ဆိုတဲ့အရာေတြကတကယ္မဟုတ္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ
     တကယ့္ကုိခံစားရလိမ့္မယ္လို ့တကယ္ကိုမထင္ခဲ့တာပါ။
      
     ဒီဓါတ္ပုံကုိတင္ခ်င္ေနတာ ဧပရယ္လ အစပိုင္းကတည္းပါ။ ဧပရယ္ဖူးလ္ နဲ ့တိုက္ဆိုက္သြားမွာ ဆိုးလို ့အခုမွ တင္ျဖစ္တာ။က်ေနာ္ ကိုယ္တိုင္ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာတရားကိုေတာင္ သိပ္ယုံၾကည္ေသးတာ မဟုတ္ဘူး။ နည္းနည္း ဒိ႒ိဆန္တယ္။ က်ေနာ္အခန္းထဲမွာ လူနဲ့ တူတာဆိုလို ့က်ေနာ္ပဲ ရွိတာ။ က်ေနာ္ေတာင္ တခါတေလ လူနဲ ့တူခ်င္မွတူတာ။ အနီးကပ္ ဓါတ္ပုံကို ေတာင္းထားတဲ့ ေဆြမ်ိဳးတစ္ေယာက္ရွိလို ့အိပ္ခ်င္မူးတူးနဲ ့ထရိုက္ထားတာဗ်ာ။အေနာက္မွာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္လို ့ထင္ရတဲ့ အရိပ္လား တကယ္လား ...ပါေနတယ္။ က်ေနာ့္ရြာမွာ မိန္းခေလးမေျပာနဲ ့ေယာက္်ားရင့္မာၾကီးေတြေတာင္ က်ေနာ့္ ကို စကားေျပာရမွာ ေၾကာက္လို ့ခပ္ေရွာင္ရွာင္ ေနၾကတာ။ ဘယ္လိုေၾကာင့္ အဲ့သလိုေတြျဖစ္နိုင္တာလဲ။ ဘာသာေပါင္းစုံက ေဘာ္ေဘာ္ေတြ ကိုယ့္အျမင္နဲ ့ကိုယ္ ဝုိင္းေျဖေပးၾကည့္ပါလားဗ်ာ။
     အဲ့ဒိလိုျဖစ္ျပီး ႏွစ္ရက္ၾကာမွ သိရတာက က်ေနာ္မၾကာခင္ကမွ ေျပာင္းေနလိုက္တဲ့ ယခုအခန္းမွာ ေနတဲ့ ဆယ့္ငါးႏွစ္မျပည့္တျပည့္ကေလးမေလးတစ္ေယာက္ ဇဲြၾကိဳးခ်ျပီး ေသးဘူးတယ္တဲ့။ (အိမ္ရွင္မသိပါ၊ အိမ္နီးခ်င္း အဖြားအို နိဂရိုးမၾကီးေျပာျပလို ့သိရသည္)။ ျပီးေတာ့ အဲ့ဒိအခန္းမေျပာင္းခင္ သုံးရက္ေလာက္အလိုကတည္းက အိပ္မက္တစ္ခု မၾကာမၾကာမက္တယ္။ ကိုၾကီးကို ရွာေနတာ အခုမွေတြ့တယ္..ဘယ္ေတြသြားေနတာလဲ ညီမေလးနဲ ့လာေန စသည္ေပါ့ဗ်ာ.....လာလာေျပာ ခဏခဏပဲ ဒါေပမဲ့ အိပ္မက္တိုင္းမွာ အဲ့ဒိေကာင္မေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ က်ေနာ့္ ပခုံးေပၚ လာမွီျပီး ငိုတယ္...အေမ့ကိုလြမ္းတယ္တဲ့..။ က်ေနာ့္ကိုလဲ မလြမ္းရေကာင္းလားဆိုျပီး ရုိက္လြန္းလို ့အိပ္မက္က လန့္လန့္နိုးတာ အခါေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။.က်ေနာ္သူ ့ကို အကူညီေပးရမွာလား။ ဘာလုပ္ေပးရမယ္လို ့ထင္လဲ။ က်ေနာ္က မယုံတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသိမွတ္မျပဳ သလိုၾကီးျဖစ္ေန တာေပါ့ဗ်ာ။  ထူးျခားျဖစ္စဥ္ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ဗ်ာ သူ ့ကိုကူညီခ်င္တယ္။
     သူ ့ကိုကူညီဖို ့က်ေနာ့္ကုိကူညီၾကပါလုိ ့။     7:12am
     နန္း ရွင္
     ဟုတ္လား ေခတ္မွီတဲ့ သရဲေနမွာေပါ့........
     သရဲမဆိုသူရဲ ့နားမွာ Bluetooth တတ္ထားတယ္
     နန္း ရွင္
     ကဲပါဗ်ာ ခင္ဗ်ားရဲ ့ဝိေရာဓိေတြကျဖစ္သင့္ပါတယ္။က်ေနာ္ မရွင္းျပလိုဘူး။တကယ္လို ့မ်ား အဟုတ္ျဖစ္ခဲ့ရင္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးနဲ ့ဝိုင္းစဥ္းစားေပးၾကည့္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ။
     ဓါတ္ပံုကိုေကာင္မေလးပါေအာင္တမင္သူကိုယ္တုိင္ေစာင္းျပီးရုိက္ထားတာလုိ ့ယူဆလုိ ့ရပါတယ္
     နန္း ရွင္
     မရွိဘူးဗ် ဒီတစ္ခုပဲ တကယ္ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မယုံနိုင္လို ့ပါ
     ဒါေပမဲ့ က်ေနာ့္စာေတြဖတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ www.myshmm.com မွာ က်ေနာ္ေရးတဲ့စာေတြရွိတယ္
      သူ ့ဘေလာ့ကိုေတာ့ ဖိတ္ဖို ့သတိရတယ္
     နန္း ရွင္
     အခ်ိန္ရရင္ လာဖတ္ဖို ့ဖိတ္ေခၚပါတယ္ ဘယ္သူမွ ယုံမွာ မဟုတ္ဘူးေလ ထူးဆန္းတာေတြက
     ဒါေတာင္ မေအာင့္နိုင္လြန္းလို ့
      မူးေနလုိ ့ေပၚလာတာေနမွာ ခဏေနျပန္ဖ်က္လုိက္အံုးမွာနဲ ့တူပါတယ္
     နန္း ရွင္
     က်ေနာ္မွာ မိန္းမရွိတယ္ သူက ထိုင္းမွာ  ဒီရက္အတြင္း က်ေနာ္ မိန္းမရေနတယ္ သူမဟုတ္ဘူး
     ကေလးဘဝက အိပ္မက္ထဲမွာ မၾကာမၾကာျမင္ခဲ့တဲ့ ေကာင္မေလး သူက ကရင္မ
     က်ေနာ္အျပင္မွာ မိန္းမလိုခ်င္စိတ္မရွိေတာ့ဘူး  အျမဲတန္းပဲ အိပ္ခ်င္ေနေတာ့တ္
     သူ ့ကိုယ္သူ အိမ္မက္ထဲမွာ မိန္းမရေနတယ္လုိ ့ကိုယူဆေနတယ္ ပံုမွန္စိတ္မဟုတ္လုိ ့ေပါ့ေနာ္
     နန္း ရွင္
     မဟုတ္ေလာက္ဘူး ဟိုေကာင္မေလးက ရာဇဝင္ထဲက အဝတ္ေတြဝတ္တယ္ ဒီေကာင္မေလး ဝတ္တာက အေမရီကန္ကအဝတ္ေတြ အိပ္မက္ထဲကေကာင္မေလးက နန္းစံတယ္ ဆံတုန္းနဲ ့
     ကုိယ္ကသူူ ့မိန္းမဆိုတာ အေနာက္ကေကာင္မေလးလားလုိ ့ေမးလို ့ျပန္ေျဖထားတာ
     နန္း ရွင္
     က်ေနာ္ေနတာ တစ္ေယာက္တည္း  အိပ္မက္ထဲက ေကာင္မေလးကုိပဲ အျမဲတန္းတေနတာ
     သူရွိရင္ က်ေနာ့္အတြက္ဘာမွမလိုေတာ့ဘူး ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ရဲ ့တစ္ေန ့အိပ္ခ်ိန္က ၁၂ နာရီ ရွိတယ္
     အိပ္မွသူနဲ ့ေတြ ့တာေလ ျပီးေတာ့ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရွိေသးတယ္
     ပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေနာ္
     နန္း ရွင္
     ဒါေပမဲ့ အာလုံးက အိပ္မက္ထဲမွာ ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဘူး
     တခါတခါ သူ ့ကိုလြမ္းလို ့အလုပ္လုပ္ရင္း သြားအိပ္ျပစ္တာမ်ိဳးေတာင္ ရွိဖူးတယ္
     အဲ့ဒါကေတာ္ေတာ္ဆိုးသြားျပီ
     နန္း ရွင္
     ကိုယ္က ကိုယ့္အမ်ိဳးသမီးကို အရမ္းခ်စ္တာ အိပ္မက္ထဲမွာ ရေနတာ
     အိပ္မက္မက္ရင္ ကိုယ္မိန္းမရျပီးျပီလို ့မခံစားရသလို ဒီဘဝမွာလဲ မဟုတ္ေတာ့သလိုပဲ
     မိန္းမက ဘယ္မွာရတာလဲလုိ ့ေမးေတာ့ ျပန္ေျပာတာ ေရွ ့ေနာက္မညီေတာ့ဘူး
     နန္း ရွင္
     ဟုတ္တယ္ တစ္သက္မွာ သူတစ္ေယာက္ကိုပဲ ခ်စ္ခဲ့ဖူးတာဒါေပမဲ့ အိပ္သြားရင္ သူဆိုတာ လုံးဝမရွိေတာ့ဘူး
     နိုးလာရင္ေတာင္ ျပန္ပဲ အိပ္ခ်င္တယ္
     ကိုယ့္ကိုေမ့ခ်င္လုိ ့လုပ္ေနသလုိ ကုိယ့္အပစ္ျဖစ္ေနျပီလား
     နန္း ရွင္
     သူက ထိုင္းမွာပဲ

     နန္း ရွင္
     သူ ငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို တဖတ္လွည့္နဲ ့အကူညီေတာင္းျပီး သူ ့အလိုကိုသြားျဖည့္ခိုင္းထားတယ္
     မျပဳပါဘူး သူေပ်ာ္ေနတယ္
     အဲ့ဒီကိစၥကေတာ့ ျဖစ္နုိင္လားစဥ္းစားၾကည့္ၾကပါအံုး သူ ့ဘက္ကမွားယြင္းတဲ့အေတြးအေခၚနဲ ့ကုိယ့္ကိုစြတ္စဲြထားတယ္
     နန္း ရွင္
     အခုသူ ့မွာ ဘဲရွိတယ္ က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါပဲ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္သူ ့ကိုတစ္သက္လုံးေပါင္းမွာပါ
     ဒီမေရာက္ခင္ က်ေနာ့္ကိုယ္စား က်ေနာ့္ေဘာ္ဒါက သူ ့ကို ျပဳစုေပးေနတယ္
     သၾကၤန္တုန္းကေတာင္ မဲေဆာက္မွာ သူ နဲ ့က်ေနာ့္ ေဘာ္ဒါနဲ ့သြားကဲ ၾကေသးတယ္
     သူေပ်ာ္ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ေပ်ာ္ပါတယ္ လႊတ္ေပးထားလိုက္တယ္
     သူ ့စိတ္ထဲမွာ ကုိယ့္ကိုအယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေနတာသိသာေနတယ္ သၾကၤန္တြင္းမို ့လုိ ့မလာမွာ စုိးတဲ့အတြက္ စခန္းရံုးကေန မုိက္နဲ ့ေအာ္ေခၚတာလူတိုင္းသိပါတယ္ ကိုယ္ေဆးရံု Follow Up သြားတာကို သၾကၤန္သြားကဲတယ္လုိ ့ယူဆေနတယ္ ကိုယ္ဘယ္လုိေျဖရွင္းျပရမလဲေယာကၤ်ားရယ္ တခုေတာ့ရွိတယ္ ေဆးရံုစာအုပ္ရွိပါတယ္ သက္ေသခံေလ
     နန္း ရွင္
     ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကေတာ့ သူေပ်ာ္ရင္ ကိုယ္ေပ်ာ္ပါတယ္ သူ ့ကိုအျမဲေပ်ာ္ေစခ်င္တာ
     အခုကသူ ့အထင္နဲ ့သူ ့ကိုယ္သူကိုယ့္ကိုဖုန္းမဆက္ဘဲနဲ ့သူ ့စိတ္ရွိတဲ့အတိုင္းဖန္တီးေနတဲ့အေနအထား
     နန္း ရွင္
     အခုလိုေဝးေနေတာ့ သူလိုတာကို ကိုယ္မလုပ္ေပးနိုင္လို ့စိတ္မေကာင္းဘူး  က်ေနာ့္အတြက္ကေတာ့  အိပ္လိုက္ရင္အားလုံးျပည့္စုံသြားျပီ   ေတာ္ျပီဗ်ာ အခုက်ေနာ္အိပ္ေတာ့မယ္ ေနာက္မွ ဆက္ေျပာမယ္
     သူ ့ဆႏၵေတြကိုအိမ္မက္နဲ ့အေကာင္အထည္ေဖၚေနတာသူ ့ကိုယ္သူကိုအိမ္မက္ထဲမွာမိန္းမရေနျပီတဲ့
     နန္း ရွင္
     အိုဗာတုိင္းေတာ့ ရွိတယ္  ဒါေပမဲ့ ဒီေန ့က်ေနာ္အိပ္ခ်င္တယ္ သူေလးနဲ ့ေတြ ့ဖို ့
     က်ေနာ့္အမိ်ဳးသမီးက ေကာင္းတယ္ဗ် သူ ့ကိုေမ့နိုင္ေအာင္ အကုန္လုပ္ေပးထားတယ္ အခုက်ေနာ္သူ ့ကိုေမ့နိုင္ေနတယ္
     ကိုယ့္ကို နာက်ည္းေနတဲ့အခ်က္တခုကို ကိုယ္သိလုိ္က္ရတယ္
     နန္း ရွင္
     ဥပမာဗ်ာ

     နန္း ရွင္ 
     ဓါတ္ပုံရိုက္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတာေတာင္ ေတာ္စမ္းပါကြာလို ့ေျပာခဲ့တာအခုမွသူကဖ်က္ညွက္ကပ္လုပ္ေနရတယ္
     မေျပာေတာ့ပါဘူး က်ေနာ္ လက္ခံလို ့သူလုပ္ခြင့္ရခဲ့တာ
     ကိုယ့္ကိုသူ စိတ္တုိေနေပမဲ့ ကိုယ့္လုပ္ရပ္ကိုလဲ သနားလုိ ့သူလက္ခံေပးထားတယ္
     နန္း ရွင္
     အခုမွ ထခ်စ္တာလား ခ်စ္ခ်င္ဟန္ထေဆာင္တာလားပဲ
     ကို္ယ္ေယာကၤ်ားကို ခ်စ္ခဲ့တာ တကယ္ပါ သနားခ်စ္မို ့လို ့ရယ္ သားလိုရယ္ ေမာင္လုိရယ္ အားလံုးပံုခ်စ္တာပါ အထင္မမွားပါနဲ ့ေယာကၤ်ားရယ္ေနာ္ အခုက ကိုယ္ေရာ ေယာကၤ်ားေရာ စိတ္ဆင္းရဲေနရတာဘဲ ရွိပါတယ္ အားလံုုးကို ခြာခ်လုိက္ျပီး မိန္းမနဲ ့အရင္လို ဘဲ ဖုန္းေခၚလိုက္ လုိင္းကေတြ ့လုိက္ေနလုိ္က္ရင္ နွစ္ေယာက္စလံုးအတြက္ ေကာင္းသြားမွာပါေယာကၤ်ားရယ္ေနာ္ စိတ္ေလွ်ာ့လုိက္ပါ မိန္းမေတာင္းပန္တယ္ေနာ္ မိန္းမကိုခြင့္လႊတ္ပါ အရင္လိုေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ျပန္ေနရေအာင္ေယာကၤ်ားရယ္ေနာ္

     နန္း ရွင္ က်ေနာ့္ပုံကိုေရာ အေနာက္ကေကာင္းမေလးပုံကိုေရာ ေမတၱာေတြ အတုံးလိုက္အတစ္လိုက္ ပို ့ထားပါတယ္။ ေက်းေက်း
     သူေျပာပံုကတမ်ဳိး သူအကူအညီေတာင္းလုိ ့လူေတြကေျပာေပးၾကတာကို
     • နန္း ရွင္ အိပ္လို ့ေကာင္းတာပဲ သိတယ္
      8 p
      ဘာကိုဆိုလုိတာလဲမသိဘူးေနာ္ အျပင္မွာတကယ္အတူတူေနေနလုိ ့အိပ္ေကာင္းတာလား
      • နန္း ရွင္ က်ေနာ္က သရဲမေၾကာက္ဘူး သူ ့ကုိသနားတာ
       မသနားသင့္တာကိုမသနားပါနဲ ့ေယာကၤ်ားရယ္ မျဖစ္သင့္ပါဘူး
       • နန္း ရွင္ လြတ္ေျမာက္တာကိုပဲလိုခ်င္တာပါ တျခားေရာက္သြားျပီး ဒုကၡေရာက္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ကိုမွမသြားေစခ်င္ဘူး
        သူနဲ ့အတူေနေနတာျဖစ္မယ္ အိပ္မက္ဆိုျပီး သူ ့လမ္းသူသြားပါေစလား ေယာကၤ်ားကိုယ္တုိင္စဲြလန္းေနျပီလား

        နန္း ရွင္ ဒီလိုကိစၥေတြက ေနာက္စရာလား ညီေလးရယ္...။ ကိုယ့္အတြက္ အဲ့ၾသစရာျဖစ္လ
        တကယ္လုိ ့လဲ ယံုရခက္သား အခုကနွစ္ေယာက္ေနာ္ အျပင္မွာထုိင္ေနတဲ့သူကတေယာက္ အိမ္မက္ကတေယာက္ စဥ္းစားၾကည့္ရတာေတာ့ အျပင္မွာတကယ္ညားေနတာနဲ ့တူပါတယ္ ညားေနတာကိုသိေအာင္ ဓါတ္ပံုပါတင္ေပးတာျဖစ္မယ္ တဖက္လွဲ႔နဲ ့ သူအဲ့ဒီပံုကိုလဲတင္ခ်င္ေနပံုရတယ္ တခ်က္ခုတ္သံုးခ်က္ေလာက္ျပတ္ေအာင္ လုပ္လုိက္တာျဖစ္ဘုိ ့မ်ားေနျပီ သြားေအာင္လုပ္ဘုိ ့ေျပာတဲ့သူေတြကုိလဲ block လုပ္ပစ္တယ္ အဲ့ဒါကလဲစဥ္းစားစရာတခုျဖစ္ျပန္တယ္ေနာ္
        သူကိုယ္တုိင္ကုိက မသြားေစခ်င္တာ အတူတူေနေနလို ့ေလ
     မက္ေဆ့ေတြကို စည္းမရွိကမ္းမရွိမပို ့ေစခ်င္ပါဘူး။ကြ်န္မတို ့လင္မယားက အျပင္းေျပ ဘေလာ့ေလးတစ္ခုလုပ္ထားပါတယ္၊ www.tryistry.com ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒိမွာလဲ သူ ့ေယာက်္ားရဲ့ ဘေလာ့လို ့လာေျပာပါတယ္။အခုလဲ ညစ္ညမ္းစာေတြလာပို ့ေနျပန္ပါတယ္။ အားလုံးကို အနဴးညြန္ ့ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဘယ္သူကိုမွလဲ ရန္မလိုပါ။ ကြ်န္မတို ့က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ မ်ားသက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။ဒါက ကြ်န္မေယာက္်ားရဲ့ ေပ့ ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.facebook.com/tryistry?fref=ts

     ေအာက္ကဟာက ပို ့လာတဲ့ မက္ေဆ့ပါ။ Maggilin Lin ကိုေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဆက္မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ ့ေတာ့လို ့။
     Conversation started Saturday

     9:23pm
     Maggilin Lin
     Micheal Davidanderson
     Hi
     How are you ?
     You are so beautiful and attractive .
     Where are you from ?
     Do you use skype ?
     May i know your real name ?
     How old are you?
     You started to chat
     Why don't you reply me?
     I need sex .
     Could you help me ?
     Please ,reply me.
     My cock is getting bigger thinking about you and looking at your photos.
     အဲ့ဒါနင့္ေယာကၤ်ားငါ့ဆီကို ပို ့ထားတဲ့ မက္စ္ေဆ့ခ်္
     မက္ေဆ့ေတြကို စည္းမရွိကမ္းမရွိမပို ့ေစခ်င္ပါဘူး။ကြ်န္မတို ့လင္မယားက အျပင္းေျပ ဘေလာ့ေလးတစ္ခုလုပ္ထားပါတယ္၊ www.tryistry.com ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒိမွာလဲ သူ ့ေယာက်္ားရဲ့ ဘေလာ့လို ့လာေျပာပါတယ္။အခုလဲ ညစ္ညမ္းစာေတြလာပို ့ေနျပန္ပါတယ္။ အားလုံးကို အနဴးညြန္ ့ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဘယ္သူကိုမွလဲ ရန္မလိုပါ။ ကြ်န္မတို ့က ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္သူ မ်ားသက္သက္သာျဖစ္ပါတယ္။ဒါက ကြ်န္မေယာက္်ားရဲ့ ေပ့ ျဖစ္ပါတယ္။ https://www.facebook.com/tryistry?fref=ts

     ေအာက္ကဟာက ပို ့လာတဲ့ မက္ေဆ့ပါ။ Maggilin Lin ကိုေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဆက္မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ ့ေတာ့လို ့။
     Conversation started Saturday

     9:23pm
     Maggilin Lin
     Micheal Davidanderson
     Hi
     How are you ?
     You are so beautiful and attractive .
     Where are you from ?
     Do you use skype ?
     May i know your real name ?
     How old are you?
     You started to chat
     Why don't you reply me?
     I need sex .
     Could you help me ?
     Please ,reply me.
     My cock is getting bigger thinking about you and looking at your photos.
     အဲ့ဒါနင့္ေယာကၤ်ားငါ့ဆီကို ပို ့ထားတဲ့ မက္စ္ေဆ့ခ်္
      
    •  july 6
    • Today,i kiss hers
     ......
     .......


     ......
     ..........
     lip....but..........
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     .
     only photo
    •  
    •  
    • Conversation started Monday
    • Yarr Yarr

     ကိုဇင္ ယာေျပာလို ့ပံုေျပာငး္လုိက္တာလား အကိုတေယာက္လိုခင္ခ်င္ပါတယ္ ခြင့္ျပဳပါ ယာမွာအခု ခ်စ္သူရွိေနပါျပီ ဘေလာက္မလုပ္လိုက္ပါနဲ ့ေနာ္
     ယာ
     ယာ ကိုဇင့္ကို မလိမ္ပါဘူး
     ယာ့ကိုသူကသိပ္ခ်စ္တာ ယာတို ့ကိုရန္ကုန္က အသိတေယာက္က မိတ္ဆက္ေပးလုိ ့သိၾကတာ ယာ့ေမေမကလဲ သေဘာတူတယ္ေလ ဒါေၾကာင့္ ယာလက္ခံလုိက္တာပါ
     ကိုဇင္ေကာေနေကာင္းတယ္မွတ္လား မေန ့ကအေကာင့္က ဘယ္လုိမွျပန္ဝင္လုိ ့မရေတာ့တာ အခု သူ ့ဘက္ကျပန္လုပ္ေပးထားတာ ယာကိုညီမေလးလိုလက္ခံေပးပါကိုဇင္ရယ္ေနာ္ ယာ့ကို ဆက္ခင္ေပးပါ
     ယာ့ကို ကဗ်ာေတြလဲ သင္ေပးအံုးေနာ္ ယာအတြက္အကိုတေယာက္ရွိေနတယ္လုိ ့ယာလက္ခံထားခ်င္တယ္ ေနာ္
     ကုိဇင္ အျဖစ္အပ်က္ကတကယ္လား ယာ့ကိုေျပာျပပါအံုး ယာသိခ်င္လုိက္တာ ယာ ဘေလာ့ထဲမွာလဲဖတ္ထားတယ္ ကားတိုက္တာေလ ျပီးေတာ့ အခုအခန္းထဲမွာက တကယ္ရွိေနတာလား ယာကိုဇင္ကို အဲ့လုိ စိတ္ေတြနဲ ့မေနေစခ်င္ဘူး ပညာေတြတတ္ျပီး မိဘေမာင္နွမေတြနဲ ့ေပ်ာ္ေနတာဘဲသိခ်င္တယ္ ယာ့ကုိေျပာျပပါေနာ္
     ဒီအေကာင့္က ယာေကာသူေကာ နွစ္ေယာက္လံုးသံုးတယ္ေလ သူကအားလံုးသိေနျပီးသားပါ စိတ္ရွင္းရွင္းသံုးလုိ ့ရပါတယ္ ကိုဇင့္ကို အကုန္လံုး ေျပာျပထားတာပါ
     အခု စလံုးျပန္လာဘို ့ကိုလဲ သူကူညီေပးထားတာပါ သူ ့ေက်းဇူးေတြယာတို ့မိသားစုေပၚအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္
     ယာ့ကို ကိုဇင္ဘေလာက္လုပ္လုိက္ရင္ သူတမ်ဳိးထင္သြားမွာေပါ့ ေနာ္ ကိုဇင္
     ယာတုိ ့ဘာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူးဆိုတာ သူ ့ကိုသိေစခ်င္ပါတယ္
    • Today
    • Yarr Yarr

     ကိုဇင္ ဘာျဖစ္လု ိ့လက္မခံတာလဲဟင္
    • Yarr Yarr

     ကိုဇင္ ျပန္ဖ်က္လုိ္ကျပန္ျပီလား
     ဘာျဖစ္လုိ ့လဲ
     ခင္ေတာင္မခင္နိုင္ေတာ့ဘူးလား
     စိတ္ဆိုးေနတာလား
     ေကာင္းပါျပီ ကိုဇင္မျမင္ခ်င္ရင္လဲ ယာ ဘေလာက္လုပ္လုိက္ပါေတာ့မယ္
    • Yarr Yarr

     ့င
     ကိုဇင္ေနာက္ေနတာလား ခဏဖ်က္လုိ္က္ ခဏဖ်က္လုိက္လုပ္ေနတာလား
     ခ်စ္သူလုိ ့လက္မခံနုိင္ေပမဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္ ျပီးေတာ့ ယာ့ကဗ်ာေလးေတြကိုလဲအရင္ကလုိဘဲျပန္ျပီး ေဝဖန္ေပးအံုးမွာလား ယာကုိ မုန္းေနတာလား
     ယာအခုေရးထားတာေတြ ယာ့သူ လဲျမင္မွာပါ ယာ လိမ္ေရးေနတာမဟုတ္ပါဘူး ျပန္ေျပာပါ တခုခု
    • Today
    • နန္း ရွင္

     အခုေရးနဲ ့ေနတာ ယာမဟုတ္ဘူး။ သက္ေသျပပါ။
    • Yarr Yarr

     ယာဘယ္လုိသက္ေသျပရမလဲ ကိုေျပာေလ
    • နန္း ရွင္

     ယာ့အေဖေနေကာင္းလား
    • Yarr Yarr

     ယာ့အေဖဆံုးတာ သိရဲ ့သားနဲ ့ မေနာက္ပါနဲ ့ကိုရယ္
    • နန္း ရွင္

     အခုဘယ္မွာလဲ ဖုန္းနံပါတ္ေပးေလ
    • Yarr Yarr

     အခုက ရန္ကုန္မွာ
     ကိုက မယံုတာဘာျဖစ္လုိ ့လဲ
    • နန္း ရွင္

     အဲ့သလို ကိုနဲ ့ခင္တဲ့သူနာမည္သုံးျပီးလာလိမ္တဲ့သူေတြမ်ားေနလို ့
    • Yarr Yarr

     ယာကို ့ေတာင္မယံုနုိင္ဘူးလား
     ကို ့ညီမေလးလုိခင္တယ္ဆို
    • နန္း ရွင္

     လူတိုင္းအဲ့သလိုပဲေျပာတာေလ
    • Yarr Yarr

     ကို ့ကုိဘယ္သူကလာလိမ္ေနလို ့လဲ
     ေျပာျပပါအံုး
     ကို ့သူရဲမ ကိစၥကတကယ္လားကို
    • နန္း ရွင္

     ဖုန္းနံပါတ္မေပးဘူးလား
    • Yarr Yarr

     ဘယ္လုိလုပ္ေပးမလဲကို ယာ့အိမ္မွာေမေမရယ္ ရွိေနတာ
    • နန္း ရွင္

     ေပးထားေလမဆက္ေသးဘူး
     ဒါေပမဲ့ ရွိလဲဘာျဖစ္လဲ ရိုးရိုးသားသားဆက္တာပဲကို
     မေပးနုိင္ရင္ေတာ့ ယာအတုပဲ
     ျပန္ဘေလာ့လိုက္ေတာ့မယ္
    • Yarr Yarr

     ကိုက ဘယ္ေတာ့ဆက္မလုိ ့လဲ ယာ့ကိုအိမ္က သေဘာတူထားတဲ့သူက အျမဲဆက္ေနတာ
     အဲ့ဒီအတြက္ပါ
     သေဘာပါကို
    • နန္း ရွင္

     အိုေက
     ယာ့ရ ဲ့ဖာတိနဲ ့ျမိဳ ့ကိုေျပာပါဦး
    • Yarr Yarr

     မိုးကုုတ္ေလ
     ယာတုိ ့ျမိဳ ့ကို အလည္လာမယ္လား
     ျပန္လာရင္
     ကိုရယ္ ေတာ္ပါေတာ့ အဲ့ေလာက္ဆိုရင္ေနာ္
     ယာ ့ကို စိတ္ညစ္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ ့
    • နန္း ရွင္

     သိပ္မယုံေသးဘူး ယာအစစ္ဆိုရင္ေတာ့သတိရပါတယ္ အတုဆိုရင္ေတာ့ ....
    • Yarr Yarr

     ယာက ကိုေျပာတာေတြ သိခ်င္လို ့ပါ
     ယာ တေယာက္ကုိ ကို ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာျပျဖစ္တယ္
     သူလဲ သံုးတယ္ ဒီအေကာင့္ကို
    • နန္း ရွင္

     သူနဲ ့ယာနဲ ့တဲြရိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပုံတစ္ပုံကို ပို ့ေပးျပီးမွာ ယာအစစ္အျဖစ္လက္ခံမယ္ အခုေတာ့ ခဏေနဦး ဘာမွ ဆက္မေျပာခ်င္ေသးဘူး
    • Yarr Yarr

     သူလဲအေမရိကမွာဘဲ ေမတို ့ကယာနဲ ့သေဘာတူထားတာ
     ဘယ္လုိပံုပို ့ရမလဲ
     အျမဲတမ္းေျပာျဖစ္ေနၾကတာ
    • နန္း ရွင္

     ဒါဆိုလဲလဲ သူ ့ပုံတစ္ပုံ ယာ့ပုံတစ္ပုံေပးေလ
     ဒါမွမဟုတ္လဲ ယာနဲယာ့ရဲ ့အေမတဲြရိုက္ထားတဲ့ ပုံေပး
    • Yarr Yarr

     အင္း မိတ္ဆက္ေပးမယ္ေနာ္
    • နန္း ရွင္

     အခုဖုန္းနဲ ့သုံးတာလား ကြန္ပ်ဴတာနဲ ့သုံးတာလား
    • နန္း ရွင္

     အဲ့သလိုလုပ္မယ္ဆိုရင္ ယာကကိုယ့္ကိုဘာျဖစ္လို ့ခ်စ္ပါတယ္လို ့အေျဖျပန္ေပးခဲ့တာလဲ
    • Yarr Yarr

     ကို က အိမ္ေထာင္သည္ေလ ယာ့မိဘေတြက္ုိဘယ္လို ျပန္ေျပာရမလဲ
    • နန္း ရွင္

     ဒါဆိုအေပ်ာ္ၾကံခဲ့တာလား
     နင္ပဲ အဲ့ဒိဘြားေတာ္ၾကီးကို ကိုယ္တိုင္သြားသက္ပါမယ္ဆို
    • Yarr Yarr

     ယာ့ကို နားလည္ေပးပါကို
    • နန္း ရွင္

     ေခြးမ နင္ငါ့ကိုလာလိမ္ေနတာ
     ငါလဲနင့္ကို တခါမွ ရည္းဆားစကားမေျပာဘူး
     ယာလဲငါ့ကို အေျဖမေပး
    • Yarr Yarr

     ကုိရယ္
    • နန္း ရွင္

     လာလိမ္ေနတာငါသိတယ္
    • Yarr Yarr

     ယာကေကာ ဘာေျပာမိလို ့လဲ
    • နန္း ရွင္

     ဘေလာ့လိုက္ေတာ့မယ္
    • Yarr Yarr

     ဘာလို ့လိမ္ရမွာလဲ လိမ္စရာလား
     မလုပ္ပါနဲ ့ ယာ့ကိုညီမေလးလိုခ်စ္တယ္ဆို
    • နန္း ရွင္

     အခုဖုန္းသုံးေနတာလား ကြန္ပ်ဴတာသုံးေနတာလား ေျပာေလ
    • Yarr Yarr

     ေတာ္ျပီကိုရာ
     အဲ့ေလာက္ျဖစ္ေနလဲ ဘေလာက္လုိက္ေတာ့
     အကိုတေယာက္လုိ ခ်စ္လုိ ့ခင္လုိ ့
     ဒီေလာက္ေျပာေနတာပါ
    • နန္း ရွင္

     ငါ့ဓါတ္ပုံထဲက ငါနဲ ့အတူတူအိပ္တဲ့ေကာင္မေလးပဲ
     ဘိုင့္
    • Yarr Yarr

     ကုိက အတူတူအိပ္ေနတာလား မယူဘူးလား
     ဒါဆိုသရဲမမဟုတ္ဘူးေပါ့
     မသိပါဘူး တကယ္လားလို ့ယာကရွယ္ထားတာ
     ယာဖ်က္ပစ္လုိ္က္မယ္ေနာ္
    • နန္း ရွင္

     နင္နဲ ့ဗြီဇက္အိုခ်က္တုန္း ငါ့ကိုရိုက္ထားတဲ့ ပုံတစ္ပုံျပနိုင္ရင္ ငါယုံမယ္
    • Yarr Yarr

     ငယ္ငယ္ေလးရွိေသးတယ္ေနာ္
    • နန္း ရွင္

     အဲ့ဒိဓါတ္ပုံေတြ မျပနိုင္ရင္ေတာ့ နင္ဟာ ငါ့ခ်စ္ညီမေလး ယာမဟုတ္ဘူး
    • နန္း ရွင္

     u r liar
     i will block u after 28 hours
     i'v never chat with Yar
    • Yarr Yarr

     ယာသိမ္းထားတဲ့ပံုကို ျပန္ေျပာလုိက္တာေလ
     ယာသိသားဘဲ
    • နန္း ရွင္

     she does not know how to computer
    • Yarr Yarr

     ကိုက ယာ့ကုိဒီေလာက္ေျပာေနေတာ့ ယာကလဲ
     ျပန္ေနာက္လုိက္တာေလ
    • နန္း ရွင္

     now u r using computer.
    • Yarr Yarr

     ယာက အရင္ယာမွမဟုတ္ေတာ့တာ
     ယာ့ကို ယာ့သူက ျပေပးတယ္ေလ
     ယာ့သူငယ္ခ်င္းက ယာ့ကို လုပ္ေပးထားတာ
     ဒီေရာက္မွ ဝယ္ျဖစ္တာပါ
     ယာ့ကို ဘေလာက္လုပ္ရင္ သူတမ်ဳိးထင္သြားမွာေပါ့
     ယာက
     ကို နဲ ့အေၾကာင္းေတြ အကုန္ေျပာျပထားတာကို
     မလုပ္ပါနဲ ့ကိုရယ္ေနာ္
     ယာ ့အကို ့ဆို
    • နန္း ရွင္

     နင့္ဘာသာ ဒီေရာက္လာရင္ ၾကိုက္တဲ့သူနဲ ့ေပါင္း ငါ့ကို အာရုံေနာက္ေအာင္ လာမလုပ္နဲ ့နင္ဘယ္သူလဲ ဆိုတာ ငါသိတယ္
     နင့္လူတကာနဲ ့ခ်က္ နင့္ေစာက္ဖုတ္ ေဒါက္တာ ခ်က္ၾကီးမွာ တတ္လာတာက အစငါအကုန္သိတယ္
     နင္ဘယ္သူနဲ ့ကုန္းခဲ့တယ္ဆိုတာလဲ ငါသိတယ္
    • Yarr Yarr

     ဘာေတြေျပာေနတာလဲကို ယာ
    • နန္း ရွင္

     နင့္ဘာသာ ေပ်ာ္ေအာင္ေန ငါ့ကို ဒုကၡလာမေပးနဲ ့
    • Yarr Yarr

     ကို
     ဘာေတြေျပာေနတာလဲ
     ယာပါ
     အဘြားၾကီးေအာက္ေမ့လို ့လား
     ယာပါ
     ကို ့ကိုမလိမ္ပါဘူး
    • နန္း ရွင္

     နင့္ပါးစပ္ထဲက သူမ်ားလီးကို စဲြထုတ္လိုက္ ငါ့ကို လြမ္းပါတယ္ ေအာ္လိုက္လုပ္ေနတာ ....ေတာ့ နင္ဘာသာအသိဆုံးပဲ
    • Yarr Yarr

     အဘြားၾကီး ကဘာေတြဒုကၡေပးထားျပန္ျပီလဲ
     ကို နားရွက္စရာၾကီး
     ကိုမွားေနျပီ
     ကို ့ကိုယာက လိမ္စရာတခုမွမရွိပါဘူး ကိုရယ္
     ကို
     ကို
     ဘာေတြေျပာေနတာလဲ
     ယာဘာမွလဲမသိရပါလား
     ယာ့အကိုကို ဘာေတြဒုကၡေပးထားျပန္ျပီလဲ
    • နန္း ရွင္

     နင္သာယာအစစ္ဆိုရင္ ရွက္လို ့ငါ့ကိုေတာင္ ဘေလာ့သြားျပီ
    • Yarr Yarr

     ယာ့ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပပါလား
     ယာက ကုိယ့္အကို အဲ့လုိျဖစ္ေနတာကို မၾကည့္ခ်င္လုိ ့ပါ
     အကိုလိုခ်စ္လုိ ့ အဲ့လုိ မျဖစ္ေစခ်င္လုိ ့ပါ
     ယာ့အကိုေလ
     ယာနားလည္တယ္
     ယာ့အကိုစိတ္ဒုကၡေတြေရာက္ေနတာ ယာသိတယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ပါ
     ယာ့ကို ေျပာျပပါ ဟုိေကာင္မေလးက တကယ္သရဲမဟုတ္ဘူးမွတ္လား
     အဲ့လုိေတြမခံစားပါနဲ ့လုိ ့ယာကစိုးရိမ္လို ့ေလ
     ဒါေၾကာင့္ယာ့ေဝါေပၚမွာေတာင္ တရားစာေတြတင္ထားတယ္ ကိုဖတ္ဖို ့ေလ
     ကို
     ျပန္ေျပာပါအံုး
     ကို ယာပါ
     ကို ့ကိုနားလည္လို ့ယာဒီေလာက္ရွင္းျပေနတာပါ
     မဘေလာက္ပါနဲ ့ကိုရယ္ ယာေတာင္းပန္ပါတယ္ ကို ့ကိုယာအဲ့ဒီလိုေတြမခံစားေစခ်င္ဘူး
     ယာ သိခ်င္တာ ယာ့ကိုေျပာျပပါအံုး
     ကို အိမ္ေထာင္က်ေနျပီလား
     ကို ့စိတ္ေတြကိုု ထိမ္းေလကို
     ယာ့ကုိ ျပန္ေျပာျပပါအံုးကို
     ယာညီမတေယာက္အေနနဲ ့
    • နန္း ရွင္

     အဲ့ဒိမွာ ေဒါက္တာခ်က္ၾကီးထဲက နင့္ပုံတစ္ပုံ
    • Yarr Yarr

     ယာ့ပံုလား
    • နန္း ရွင္

     ယာ့ပုံမဟုတ္ဘူး နင့္ပုံ
     နင္သြားကုန္းတုန္းက ပုံ
    • Yarr Yarr

     ကို ဘာေတြေျပာေနတာလဲ တကယ္မွားေနတာပါ ယာကို ့ရွက္စရာေတြမေျပာပါနဲ ့
     ကုိ ကလဲ အဘြားၾကီးပံုက အိုေနမွာေပါ့ အခုက နုေနေသးတယ္ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ပါအံုး
     ကိုမွားေနတာျဖစ္မွာပါ
     အဘြားၾကီးက အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ေနျပီမွတ္လား
     ကိုေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ေလ သူ ့ရဲ ့အသားအရည္ကို
     အသားအရည္က တျခားစိီပါ အဘြားၾကီးအသားအရည္နဲ ့ ယာေတာင္ၾကည့္လို ့သိေသးတာ
     ကိုက ဘာလုိ ့မသိတာလဲ
     ကို ့မွာ အဲ့ဒီစိတ္ေတြေၾကာင့္ယာရွင္းျပေနတာပါ
     ကိုမွားေနတယ္ထင္တယ္ေနာ္
     အေသးစိတ္အခုယာဆြဲၾကည့္တာေလ
     ကိုေသခ်ာေအာင္ျပန္ၾကည့္ပါအံုးမွားေနတယ္ေနာ္
     သူ ့ရဲ ့လက္ေခ်ာင္းေတြ ေျခေခ်ာင္းေတြၾကည့္ပါအံုး ကို
     အသားေ၇က ျပည့္ေနတယ္ ကို ့အဘြားၾကီးက အဲ့ေလာက္ျပည့္လုိ့လား တြန္ ့ေနေလာက္ပါျပီ
    • နန္း ရွင္

     အဲ့ဒိမွာ နင့္ထမီေရာ နင့္အက်ၤ ီေရာအကုန္အတူတူပဲ လာမလိမ္နဲ ့ေတာ့
    • Yarr Yarr

     ယာကိုတမ်ဳိးမထင္ပါနဲ ့ကို ယာရွင္းျပေနတာပါ ကို စိတ္ထဲမွာနာက်ည္းေနတာေတြ ေျပပါကိုရယ္ ကို ့ကိုမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး
     ကို မွားေနတာပါ ေသခ်ာေအာင္ျပန္ၾကည့္ပါ တကယ္ပါ ယာယာ ေသခ်ာေအာင္ၾကည့္ေနတာပါ
    • နန္း ရွင္

     နင္က ယာအစစ္ဆိုရင္ သူ ့ေစာက္ဖုန္ျမင္ဖူးလို ့လား
    • Yarr Yarr

     ယာက ကို ့အဘြားၾကီးကို တြန္ ့ေနျပီလုိ ့ေျပာတာမဟုတ္ဘူးး တြန္ ့ေနေလာက္ပါျပီ
    • နန္း ရွင္

     အဲ့ဒါအစစ္ပဲ
    • Yarr Yarr

     ေစာက္ဖုတ္ကိုေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး လက္ေခ်ာင္းေတြကို ၾကည့္လုိက္ေလကို
     လက္ေခ်ာင္းေတြက ျပည့္ျပည့္ေလးေတြ အဘြားၾကီးက ဘယ္ျပည့္ေတာ့မလဲကို
    • နန္း ရွင္

     ငါလည္း ေနာက္ႏွစ္ဆိုရင္ ဒီကျပန္ျပီး စကၤာပူက တစ္ေယာက္နဲ ့ယူေတာ့မွာ ျပန္မလာေတာ့ဘူး နင္လဲ ဘာလုပ္လုပ္ ငါလႊတ္ထားလိုက္ျပီ
    • Yarr Yarr

     ကို ့အဘြားၾကီး ဘက္လုိ္က္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး
    • နန္း ရွင္

     သူေရာငါေရာ သူ ့ရြာမွာပဲ ျပန္ေနေတာ့မွာ
    • Yarr Yarr

     ကို ဘာေတြေျပာေနတာလဲ ယာ့သူငယ္ခ်င္းလား
    • နန္း ရွင္

     နင့္ကို ၾကိဳေျပာထားတာ
    • Yarr Yarr

     ကိုက ဘယ္ေတာ့ျပန္မွာမို ့လို ့လဲ
     ဘယ္သူလဲ ယာသိခ်င္တယ ္ယာ့သူငယ္ခ်င္းထဲကလား
    • နန္း ရွင္

     ငါ့လက္ထဲမွာ သိန္း၇၀ေလာက္စုထားျပီးျပီး ၁၀၀ ေလာက္ျပည့္ရင္ ျပန္မယ္
    • Yarr Yarr

     ယာတို ့ဆီကိုလဲလာလည္ေလ
    • နန္း ရွင္

     ဒီႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ ျပန္ျဖစ္မယ္
    • Yarr Yarr

     အင္းပါ ကိုစုေဆာင္းထားတာ ေကာင္းတာေပါ့ ကို မိန္းမယူျပီးရင္ယာတို ့ဆီလာလည္ေနာ္
    • နန္း ရွင္

     နင္ဒိမွာ ဘယ္သူနဲ ့ခ်ိန္ဆက္ထားတယ္ဆိုတာလဲ အကုန္သိတယ္
    • Yarr Yarr

     ေအာ္ အဲ့ဒါဆို ကိုက ယူအက္စ္မွာမေနေတာ့ဘူးေပါ့
    • နန္း ရွင္

     အကုန္ဘယ္သူနဲ ့ကုန္းေနလဲ ဆိုတာကိုလဲ ငါအကုန္သိတယ္
    • Yarr Yarr

     အျပီးျပန္လာမွာလား
    • နန္း ရွင္

     နင့္လမ္းနင္ေလွ်ာက္ ငါ့ကို လာမေႏွာက္ယွက္နဲ ့ေတာ့
    • Yarr Yarr

     ယာ့ရွင္းျပေနတာပါကို ယာ့ကိုအထင္မလြဲေနပါနဲ ့
     ယာ့ကုိေျပာျပပါအံုး ယာ့သူငယ္ခ်င္းထဲကလား ကို
    • နန္း ရွင္

     အဲ့ဒါနင္နဲ ့မဆိုင္ဘူး
    • Yarr Yarr

     အခုနက ေကာင္မေလးကေကာကို
     ကို ့ညီမေလးဆို ေျပာျပပါေနာ္
     ယာကယာလမ္းယာေလွ်ာက္ေနတာပါ ကို ့ကိုေျပာျပေနတာ
    • နန္း ရွင္

     ဒီက ဟာေတြက ဘယ္သူမွ ျမန္မာျပည္မျပန္ဘူး သူဘာသာ ၾကိဳက္လို ့ကုန္းေနတာ
    • Yarr Yarr

     ကိုမွားေနတာေတြကိုေလ
     ကို ့ကိုၾကိဳက္ေနတာလား
     ကို ကစြန္လွခ်ည္လား စကၤာပူတေယာက္ အေမရိကန္တေယာက္ ထိုင္းတေယာက္နဲ ့
    • နန္း ရွင္

     ငါလဲ ၾကိဳက္တယ္ သူလဲ ၾကိဳက္တယ္ ဒါေပမဲ့ သူက ျမန္မာျပည္ျပန္မလိုက္ဘူး အဲ့ဒိအတြက္ တစ္ျခားတစ္ေယာက္ရွာထားတယ္ နင့္ကိုစာရင္းထဲမွာ မရွိဘူး လာထည့္မေျပာနဲ ့
    • Yarr Yarr

     ယာက ကို ့ဘေလာ့ထဲကို အျမဲေရာက္ျဖစ္တယ္ ကို ဘာေတြတင္ျပီးျပီလဲလုိ ့အျမဲၾကည့္ျဖစ္တာ
     ယာက ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး ကိုယ့္အကိုအမွားေတြမထင္ေအာင္နဲ ့စိတ္ေတြ ခ်မ္းသာေနရင္ျပီးတာပါဘဲ
     ကို ့အေမေနေကာင္းလား
     ကို ကားတိုက္တာ ဘာမွမျဖစ္သြားတာ ေတာ္ေသးတာေပါ့ေနာ္ မိဘကို ျပဳစုတဲ့အက်ဳိးေက်းဇူးခံစားရတာေနာ္
     ကို အဘြားၾကီးေရာက္လာရင္ေရာဘယ္လိုလုပ္မလဲ အဲ့ေကာင္မေလးနဲ ့ကိစၥကေလ
     ကရင္မေလးလား
     စကၤာပူကတေယာက္ ယာသိတယ္ေျပာရမလားကို
     သူကဗိုက္ၾကီးေအာင္လုပ္ျပီးကို ့ကိုဆဲြထားရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲကို
     ကို အိပ္ေတာ့မွာလား ေကာင္မေလးေရာက္ေနတာလား
     ကို
     ကိုေရ
     သိန္းခုနွစ္ဆယ္ေတာင္ရေနျပီဆိုေတာ့ ယာ့ကိုခ်ီးပါအံုး
     မိန္းမယူဘို ့စုေနတာလား
     သတိလဲထားအံုးေနာ္ကို ဟုိေကာင္မေလးက ကို ့ကိုအမိဖမ္းထားရင္ ကိုယ္ျပန္လုိ ့ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး သတိထားထားအံုးေနာ္
     ယာေတာင္းပန္တယ္ေနာ္ကို
     ယာ့ကို ဘေလာက္မလုပ္ပါနဲ ့ေနာ္ကို
     ယာ့အကိုစိတ္ခ်မ္းသာပါေစေနာ္
    • Yarr Yarr

     ယာဖ်က္လုိက္ျပီေနာ္ ကို ့ပံုကို အမွန္တကယ္သရဲမွမဟုတ္တာ ဟိဟိ
     တကယ္ထင္လုိ ့ယာကစိတ္ပူေနတာ
     ကိုက တကယ္ေနာက္တာေနာ္
    • Yarr Yarr

     ကို ေသခ်ာေအာင္ယွဥ္ၾကည့္လုိက္ဘုိ ့ေတာင္းေပးလုိက္တာ ကိုအဆင္ေျပေအာင္ပါ အဘြားၾကီးက ယာ့ကုိၾကည္ပါတယ္ကိုရဲ ့ အကိုရဲ ့မိန္းမဆိုေတာ့ ယာ့ေယာင္းမေပါ့ေနာ္ ေသခ်ာၾကည့္လုိက္ပါအံုး ကိုထင္တာမွားေနတာကို ေထာက္ျပတာပါ ဘြားေတာ္အဖုတ္က တိုတယ္ ဟုိမိန္းမအဖုတ္ကရွည္တယ္ လက္ေခ်ာင္းေတြလဲၾကည့္လုိ္က္ပါအံုး ဘာမွကိုမတူတာပါ ကိုေဝခဲြရမခက္ေလာက္ပါဘူးေနာ္    • Yarr Yarr

     အဲ့ဒီအကၤ်ီမ်ဳိးလဲ ဘြားေတာ္မဝတ္ပါဘူးတဲ့ အဲ့ဒါအရွည္ၾကီးပါ ဘြားေတာ္က အသားမဲပါတယ္ ေသခ်ာေအာင္ၾကည့္ေနာ္ ကိုယ့္မိန္းမအဖုတ္ကိုယ္ေမ့ေနမွာစိုးလုိ ့ယာကကူညီတာပါ ျပီးရင္ယာလဲ ကို ့ကိုဘေလာက္လုပ္လုိက္မွာပါ
    • Yarr Yarr

     အရင္ကယာကို ့ကို အထင္ၾကီးခဲ့တာ ကို ့အကိုတေယာက္လုိ ဘဲခင္တယ္ အခုယာသိလုိက္ရတာကို က တဖက္သတ္မိန္းမတေယာက္ကို သက္သက္မဲ့ ျပႆနာရွာေနတာကိုး ဘာျဖစ္လုိ ့လဲဆိုေတာ့ ကိုေနာက္ထပ္မိန္းမယူခ်င္တာနဲ ့ဘြားေတာ္ကို အပစ္တင္ေနတာ အခုမွသေဘာေပါက္သြားတယ္ ယာအထင္ၾကီးေလးစားခဲ့တာေတြအတြက္ယာေတာ့ႏွေျမာတယ္ အဲ့လုိလူမ်ဳိးကိုလဲ ဘယ္ေတာ့မွ မဆက္ဆံခ်င္ေတာ့ဘူး ေနာက္ဘယ္ေနရာမွာေတြ ့ေတြ ့ယာ့ကိုလာမေခၚပါနဲ ့ယာရြံတယ္ အရြံမုန္းဆံုးဘဲ ကိုဇင္က ေဖါက္ျပန္တာ တကယ္ျဖစ္ေနတာကိုး
    • Yarr Yarr

     ကိုဇင္ေဖါက္ျပန္ခ်င္တုိင္းေဖါက္ျပန္ေနတာနဲ ့ဘြားေတာ္ကို အပစ္မရွာပါနဲ ့ သူ ့ခမ်ာသနားပါတယ္ သူ ့ကိုေရာက္ေအာင္ေတာ့ကူညီလုိက္ပါ အဲ့ဒီတခုေတာ့ယာေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္ သူ ့ဘာသာသူလုပ္စားလိမ့္မွာေပါ့
     ယာသူမ်ားကိစၥစိတ္မဝင္စားဘူး ဘြားေတာ္က အကူအညီေတာင္းလို ့ယာကူညီေပးလို္္က္တာ ယာ ဘြားေတာ္ကို သနားလုိ ့
     ယာထင္တာ ဒီေလာက္မိုက္ရုိင္းလိမ့္မယ္လုိ ့မထင္ဘူး အခုေတာ့ အရမ္းကိုမိုက္ရုိင္းတာ ကိုဇင့္ထက္လဲအသက္အမ်ားၾကီး ၾကီးပါတယ္ ကိုဇင္ၾကိဳက္လုိ ့ယူထားခဲ့တာမွတ္လား သူ ့ေက်းဇူးေတြကိုေတာ့ ျပန္ေထာက္ထားသင့္ပါတယ္ အဲ့ေလာက္လဲမမိုက္ရုိင္းသင့္ပါဘူး
     ယာကိုယ္ေတြ ့ၾကံဳလုိက္ရေတာ့မွ ဘြားေတာ္ကို ပိုသနားသြားတယ္ စာနာစိတ္ကေလးနဲနဲထားေပးလုိက္ပါ
    • Yarr Yarr

     ဒါေၾကာင့္ယာေျပာတာမွန္သြားျပီ သူ ့ရဲ ့ပညာေျခာက္တန္းေတာင္မေအာင္တာရယ္ မ်ဳိးရိုးရယ္ေၾကာင့္ လံုးဝစိတ္ဝင္စားမိမွာမဟုတ္ဘူးလို ့ယာမွန္သြားတယ္ ဘြားေတာ္က အဲ့ဒါေတြမၾကည့္ခဲ့လုိ ့ျဖစ္မွာပါ ကိုဇင္ ေနာက္လူနဲ ့အဆင္ေျပပါေစလို ့ယာဆုေတာင္းတယ္ ဝ႗္မလည္ပါေစနဲ ့လုိ ့လဲဆုေတာင္းတယ္ မိမိျပဳလုပ္တာ မိမိဘဲရိတ္သိမၤးရမွာပါ ယာနားလည္သြားျပီ

     Yarr Yarr
     ဘြားေတာ္ေသလဲယာရွိေနအံုးမွာဘဲ ယာနဲ ့လဲတေန ့ေန ့တခ်ိန္ခ်ိန္မွာျပန္ေတြ ့အုံးမယ္ထင္ပါတယ္ အဲ့ဒီက်ေတာ့ မွ ဆံုးျဖတ္က်တာေပါ့ ကိုဇင္ဘယ္လိုလူဆိုတာ ဘယ္လုိခံစားေနရမယ္ဆိုတာရယ္ ေပါ့